ไทยศรีรามทัวร์

รถทัวร์ไทยศรีรามทัวร์
ภาพรถทัวร์ไทยศรีรามทัวร์

ไทยศรีรามทัวร์ รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, บขส. เชียงใหม่ (อาเขต), อ.ฝาง, บขส จ.ตาก, อ.วังเจ้า, ปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก), บขส จ.นครสวรรค์, บขส จ.ลำปาง, อ.เถิน, อ.สบปราบ, กรุงเทพ หมอชิต2, สำนักงานไทยศรีราม (ถนนข้าวสาร) ,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ไทยศรีรามทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์ไทยศรีรามทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์ไทยศรีรามทัวร์ เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)
08:45หมอชิต – เชียงใหม่-ท่าตอน VIP 32617
08:45ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน VIP 32617
08:45กรุงเทพฯ – ท่าตอน VIP 32617
08:45กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32VIP 32617
16:15กรุงเทพฯ – ท่าตอนVIP 32617
16:30ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน VIP 32617
21:00ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32617
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ฝาง
08:45หมอชิต – เชียงใหม่-ท่าตอนVIP 32743
08:45ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32743
08:45กรุงเทพฯ – ท่าตอน VIP 32743
08:45กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32VIP 32743
16:15กรุงเทพฯ – ท่าตอน VIP 32743
16:30ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32743
21:00ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน VIP 32743
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ตาก
08:45หมอชิต – เชียงใหม่-ท่าตอน VIP 32400
08:45ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32400
08:45กรุงเทพฯ – ท่าตอนVIP 32400
08:45กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32VIP 32400
16:15กรุงเทพฯ – ท่าตอนVIP 32400
16:30 ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32400
16:30หมอชิต-อยุธยา-ลำปาง VIP 32400
21:00ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32400
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.วังเจ้า
08:45กรุงเทพฯ – ท่าตอน VIP 32400
08:45กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32VIP 32400
16:15กรุงเทพฯ – ท่าตอนVIP 32400
16:30หมอชิต-อยุธยา-ลำปาง VIP 32400
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก)
08:45ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32450
08:45กรุงเทพฯ – ท่าตอนVIP 32450
08:45กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 VIP 32450
16:15กรุงเทพฯ – ท่าตอนVIP 32450
16:30ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32450
21:00ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32450
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.นครสวรรค์
08:45หมอชิต – เชียงใหม่-ท่าตอน VIP 32277
08:45กรุงเทพฯ – ท่าตอนVIP 32277
08:45กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 VIP 32277
16:15กรุงเทพฯ – ท่าตอนVIP 32277
16:30หมอชิต-อยุธยา-ลำปาง VIP 32277
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ลำปาง
08:45หมอชิต – เชียงใหม่-ท่าตอนVIP 32533
08:45กรุงเทพฯ – ท่าตอนVIP 32533
08:45กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32VIP 32533
16:15กรุงเทพฯ – ท่าตอนVIP 32533
16:30หมอชิต-อยุธยา-ลำปาง VIP 32533
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เถิน
08:45หมอชิต – เชียงใหม่-ท่าตอนVIP 32457
08:45ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32457
08:45กรุงเทพฯ – ท่าตอนVIP 32533
08:45กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32VIP 32533
16:15กรุงเทพฯ – ท่าตอนVIP 32533
16:30ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32457
16:30หมอชิต-อยุธยา-ลำปาง VIP 32450
21:00 ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32457
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สบปราบ
08:45หมอชิต – เชียงใหม่-ท่าตอนVIP 32533
08:45ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32533
08:45กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32VIP 32533
21:00ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32533
16:30ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32533
บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2
10:30เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 VIP 32617
10:30บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ VIP 32617
18:00 เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32VIP 32617
19:30เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 VIP 32617
20:30บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ VIP 32617
บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – สำนักงานไทยศรีราม (ถนนข้าวสาร)
10:30เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32VIP 32617
18:00 เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 VIP 32617
19:30 เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 VIP 32617
จุดจอด อ.ฝาง – กรุงเทพ หมอชิต2
06:30บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ VIP 32743
16:30บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ VIP 32743
จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก) – กรุงเทพ หมอชิต2
14:00บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ VIP 32450
14:10เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32VIP 32450
21:40เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32VIP 32450
23:10เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32VIP 32450
00:00บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ VIP 32450
จุดจอด อ.สบปราบ – กรุงเทพ หมอชิต2
12:30 เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 VIP 32533
13:00บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ VIP 32533
20:00เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32VIP 32533
21:30เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 VIP 32533
23:00บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ VIP 32533
สำนักงานไทยศรีราม (ถนนข้าวสาร) – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)
07:45ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32617
15:30ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32617
20:00ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอนVIP 32617

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ไทยศรีรามทัวร์

ไทยศรีราม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 2)
โทร. 098-8010782
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วหมายเลข 37,38
โทร. 063-4216967

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ ไทยศรีรามทัวร์ และเดินทางผ่านจุดจอดรถ หมอชิต – เชียงใหม่-ท่าตอน , ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน , กรุงเทพฯ – ท่าตอน , กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32, กรุงเทพฯ – ท่าตอน, ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน, หมอชิต – เชียงใหม่-ท่าตอน, ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน, หมอชิต-อยุธยา-ลำปาง , กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 , เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 , บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ , เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32, เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 , ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถไทยศรีรามทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ฝาง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ตาก

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.วังเจ้า

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก)

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.นครสวรรค์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ลำปาง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เถิน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สบปราบ

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – สำนักงานไทยศรีราม (ถนนข้าวสาร)

จุดจอด อ.ฝาง – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก) – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.สบปราบ – กรุงเทพ หมอชิต2

สำนักงานไทยศรีราม (ถนนข้าวสาร) – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไทยศรีรามทัวร์ ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^