แอร์เมืองเลย

รถทัวร์แอร์เมืองเลย
ภาพรถทัวร์แอร์เมืองเลย

แอร์เมืองเลย รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, บขส. อ.ชุมแพ, ภูเขียว, แก้งคร้อ, บ้านเป้า, เกษตรสมบูรณ์, บขส จ.เลย, เชียงคาน, บ้านธาตุ, ผานกเค้า, ท่าลี่, ห้วยส้ม, ผาขาว, พวยเด้ง, โคกอีโต้น, เอราวัณ, เชียงกลม, บ.นาดินดำ, นาด้วง, กรุงเทพ หมอชิต2, อ.ปากชม,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

แอร์เมืองเลย เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์แอร์เมืองเลย เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์แอร์เมืองเลย เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ
06:10กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 32386
07:30กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 32386
09:00กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นป.1331
10:00กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 32386
12:00กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 32386
14:00กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 32386
15:30กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 32386
19:00กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 32386
19:30กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 32386
19:50กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 32386
20:00กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 32386
20:30กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 24515
20:45กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 32386
22:00กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 32386
22:35กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 32386
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดภูเขียว
06:10กรุงเทพ – เลยVIP 32372
07:30กท-อ.เชียงคานVIP 32372
09:00กรุงเทพฯ-เลยป.1319
10:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 32372
12:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 32372
14:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 32372
15:30กรุงเทพฯ-เลยVIP 32372
19:00กท-อ.ปากชมVIP 32372
19:50กท-นาด้วงVIP 32372
20:00กท-อ.ท่าลี่VIP 32372
20:15กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า (บ้านทิก) VIP 32372
20:30กท-อ.เชียงคานVIP 24515
22:00กท-อ.ชุมแพVIP 32372
20:45กท-อ.เอราวัณ-เลยVIP 32372
22:35กท-จ.เลยVIP 32372
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแก้งคร้อ
06:10กรุงเทพฯ-เลยVIP 32342
07:30กท-อ.เชียงคานVIP 32342
09:00กท-จ.เลย ป.1293
10:00กท-จ.เลย VIP 32342
12:00กท-จ.เลย VIP 32342
14:00กท-จ.เลย VIP 32342
15:30กท-จ.เลย VIP 32342
19:00กท-อ.ปากชมVIP 32342
19:50กท-นาด้วง VIP 32342
20:00กท-อ.ท่าลี่VIP 32342
20:15กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า (บ้านทิก) VIP 32342
20:30 กท-อ.เชียงคานVIP 24515
20:45กท-อ.เอราวัณ-เลยVIP 32342
22:00กท-อ.ชุมแพVIP 32342
22:35กท-จ.เลยVIP 32342
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านเป้า
20:15กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า (บ้านทิก) VIP 32410
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเกษตรสมบูรณ์
20:15กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า (บ้านทิก)VIP 32391
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.เลย
06:10กท-จ.เลยVIP 32491
07:30กท-อ.เชียงคานVIP 32491
10:00กท-จ.เลยVIP 32491
12:00กท-จ.เลยVIP 32491
15:30กท-จ.เลยป.1421
19:00กท-อ.ปากชม VIP 32491
19:50กท-นาด้วง VIP 32491
20:00กท-อ.ท่าลี่VIP 32491
20:30กท-อ.เชียงคานVIP 24655
22:35กท-จ.เลยVIP 32491
19:00กท-อ.ปากชมVIP 32567
กรุงเทพ หมอชิต 2 – เชียงคาน
07:30กท-อ.เชียงคานVIP 32533
20:30กท-อ.เชียงคานVIP 24711
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บ้านธาตุ
07:30กท-อ.เชียงคานVIP 32533
19:00กท-อ.ปากชมVIP 32567
20:30กท-อ.เชียงคาน VIP 24711
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผานกเค้า
06:10กท-จ.เลยVIP 32431
07:30กท-อ.เชียงคานVIP 32431
10:00กท-จ.เลยVIP 32431
12:00กท-จ.เลยVIP 32431
15:30กท-จ.เลยป.1369
19:00กท-อ.ปากชมVIP 32431
19:50กท-นาด้วงVIP 32431
20:00กท-อ.ท่าลี่ VIP 32431
20:30กท-อ.เชียงคานVIP 24655
20:45กท-อ.เอราวัณ-เลยVIP 32431
22:35กท-จ.เลยVIP 32431
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดท่าลี่
20:00กท-อ.ท่าลี่VIP 32529
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดห้วยส้ม
06:10กท-จ.เลยVIP 32491
07:30กท-อ.เชียงคานVIP 32491
10:00กท-จ.เลยVIP 32491
12:00กท-จ.เลยVIP 32491
19:00กท-อ.ปากชมVIP 32491
19:50กท-นาด้วงVIP 32491
20:00กท-อ.ท่าลี่VIP 32491
20:30กท-อ.เชียงคานVIP 24655
22:35กท-จ.เลยVIP 32491
15:30กท-จ.เลยป.1421
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผาขาว
20:45กท-อ.เอราวัณ-เลยVIP 32458
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพวยเด้ง
20:45กท-อ.เอราวัณ-เลยVIP 32491
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโคกอีโต้น
20:45กท-อ.เอราวัณ-เลยVIP 32491
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเอราวัณ
20:45กท-อ.เอราวัณ-เลยVIP 32491
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเชียงกลม
19:00กท-อ.ปากชมVIP 32567
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด บ.นาดินดำ
19:50กท-นาด้วงVIP 32521
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาด้วง
19:50กท-นาด้วงVIP 32521
บขส. อ.ชุมแพ – กรุงเทพ หมอชิต2
07:00บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
08:00บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
09:00บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)ป.1331
10:00บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
12:15บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
14:30บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
16:00บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
20:00บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
21:10บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
21:30บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
21:50บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
22:00บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 24515
22:00บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
22:30บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
22:40บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
23:10บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
จุดจอดภูเขียว – กรุงเทพ หมอชิต2
08:30 เลย-กรุงเทพฯVIP 32372
09:30 เลย-กรุงเทพฯป.1319
10:30 เลย-กรุงเทพฯVIP 32372
15:00เลย-กรุงเทพฯVIP 32372
16:30เลย-กรุงเทพฯVIP 32372
20:30เลย-กรุงเทพฯVIP 32372
22:00เลย-กรุงเทพฯVIP 32372
23:00เลย-กรุงเทพฯVIP 32372
23:40เลย-กรุงเทพฯVIP 32372
จุดจอดแก้งคร้อ – กรุงเทพ หมอชิต2
09:00เลย-กรุงเทพฯ VIP 32342
10:00เลย-กรุงเทพฯ ป.1293
11:00 เลย-กรุงเทพฯ VIP 32342
15:30เลย-กรุงเทพฯ VIP 32342
17:00เลย-กรุงเทพฯ VIP 32342
21:00เลย-กรุงเทพฯ VIP 32342
22:30เลย-กรุงเทพฯ VIP 32342
23:30เลย-กรุงเทพฯ VIP 32342
00:10เลย-กรุงเทพฯ VIP 32342
บขส จ.เลย – กรุงเทพ หมอชิต2
06:00จ.เลย-กทVIP 32491
08:00จ.เลย-กทVIP 32491
10:15อ.เชียงคาน-กทVIP 32491
14:00จ.เลย-กทVIP 32491
18:00จ.เลย-กทป.1421
19:50อ.ปากชม-กทVIP 32491
20:00อ.เชียงคาน-กทVIP 24655
20:40อ.ท่าลี่-กทVIP 32491
20:45อ.นาด้วง-กทVIP 32491
เชียงคาน – กรุงเทพ หมอชิต2
09:15อ.เชียงคาน-กทVIP 32533
19:00อ.เชียงคาน-กทVIP 24711
จุดจอดผานกเค้า – กรุงเทพ หมอชิต2
07:00จ.เลย-กทVIP 32431
09:00จ.เลย-กทVIP 32431
11:15อ.เชียงคาน-กทVIP 32431
15:00จ.เลย-กทVIP 32431
19:00 จ.เลย-กทVIP 32431
20:25เลย-อ.เอราวัณ-กทVIP 32431
20:50อ.ปากชม-กทVIP 32431
21:40อ.ท่าลี่-กทVIP 32431
21:40อ.นาด้วง-กทVIP 32431
จุดจอดท่าลี่ – กรุงเทพ หมอชิต2
19:00 อ.ท่าลี่-กทVIP 32529
จุดจอด อ.ปากชม – กรุงเทพ หมอชิต2
18:00อ.ปากชม-กทVIP 32567

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว แอร์เมืองเลย

แอร์เมืองเลย
จุดจอด อ.ปากชม จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ปากชม
โทร. 06-2986-5535
จุดจอดท่าลี่ จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ท่าลี่
โทร. 081-8736881
จุดจอดผานกเค้า จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย ผานกเค้า
โทร. 085-9284506
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย
โทร. 043-311063
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7
โทร. 02-9360719 / 02-9360142 / 095-3366225
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย
โทร. 042-832042 / 091-8317634
เชียงคาน จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน
โทร. 095-3312584

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ แอร์เมืองเลย และเดินทางผ่านจุดจอดรถ กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น, กรุงเทพ – เลย, กท-อ.เชียงคาน, กรุงเทพฯ-เลย, กท-อ.ปากชม, กท-นาด้วง, กท-อ.ท่าลี่, กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า (บ้านทิก) , กท-อ.ชุมแพ, กท-อ.เอราวัณ-เลย, กท-จ.เลย, กท-จ.เลย , กท-นาด้วง , กท-อ.เชียงคาน, กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า (บ้านทิก), กท-อ.ปากชม , กท-อ.เชียงคาน , กท-อ.ท่าลี่ , บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2), เลย-กรุงเทพฯ, เลย-กรุงเทพฯ , จ.เลย-กท, อ.เชียงคาน-กท, อ.ปากชม-กท, อ.ท่าลี่-กท, อ.นาด้วง-กท, เลย-อ.เอราวัณ-กท, ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถแอร์เมืองเลย ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดภูเขียว

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแก้งคร้อ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านเป้า

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเกษตรสมบูรณ์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.เลย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เชียงคาน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บ้านธาตุ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผานกเค้า

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดท่าลี่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดห้วยส้ม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผาขาว

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพวยเด้ง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโคกอีโต้น

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเอราวัณ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเชียงกลม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด บ.นาดินดำ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาด้วง

บขส. อ.ชุมแพ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดภูเขียว – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดแก้งคร้อ – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.เลย – กรุงเทพ หมอชิต2

เชียงคาน – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดผานกเค้า – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดท่าลี่ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ปากชม – กรุงเทพ หมอชิต2

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แอร์เมืองเลย ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^