เพชรประเสริฐ

รถทัวร์เพชรประเสริฐ
ภาพรถทัวร์เพชรประเสริฐ

เพชรประเสริฐ รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ บขส.ขอนแก่น, บขส. เชียงใหม่ (อาเขต), บขส จ.ตาก, บขส จ.มุกดาหาร, บขส จ.ยโสธร, บขส จ.ร้อยเอ็ด, บขส จ.ลำปาง, บขส จ.สุโขทัย, บขส จ.อุบลราชธานี, บขส จ.กาฬสินธุ์, บขส อ.แม่สอด, ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด, บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2, ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก), บขส จ.มหาสารคาม, บขส จ.อุตรดิตถ์, บขส จ.บึงกาฬ, บขส จ.เลย, บขส จ.นครพนม, บขส จ.สกลนคร, หนองบัวลำภู, บขส. อ.ชุมแพ, บขส จ.นครสวรรค์, บขส จ.กำแพงเพชร, บขส จ.ตราด, ท่าพัทยา, บขส จ.จันทบุรี, อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99), จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร), บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2, บขส จ.เพชรบูรณ์,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

เพชรประเสริฐ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์เพชรประเสริฐ เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์เพชรประเสริฐ เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
บขส.ขอนแก่น – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)
12:25อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ601
17:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ601
19:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ601
22:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ601
บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ตาก
20:30มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ420
บขส.ขอนแก่น – บขส จ.มุกดาหาร
03:40แม่สอด – มุกดาหาร ม.4 พ229
บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ยโสธร
21:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ181
03:45เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ181
06:15เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ181
07:15เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ181
บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ร้อยเอ็ด
21:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ116
03:45เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ116
06:15เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ116
07:15เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ116
บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ลำปาง
12:25อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ517
17:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ517
19:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ517
22:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ517
บขส.ขอนแก่น – บขส จ.สุโขทัย
20:30มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ353
บขส.ขอนแก่น – บขส จ.อุบลราชธานี
21:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ265
03:45เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ265
06:15เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ265
07:15เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ265
บขส.ขอนแก่น – บขส จ.กาฬสินธุ์
03:40แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ80
บขส.ขอนแก่น – บขส อ.แม่สอด
20:30มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ512
บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด
20:30มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ512
บขส.ขอนแก่น – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
12:25อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ315
17:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ315
19:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ315
20:30มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ307
22:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ315
บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)
12:25อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ204
17:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ204
19:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ204
20:30มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ204
22:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ204
บขส.ขอนแก่น – บขส จ.มหาสารคาม
21:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ78
03:45เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ78
06:15เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ78
07:15เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ78
บขส.ขอนแก่น – บขส จ.อุตรดิตถ์
12:25อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ393
17:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ393
19:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ393
22:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ393
บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น
08:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ601
16:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ601
19:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ601
20:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)ม.4 พ601
บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.บึงกาฬ
14:30เชียงใหม่ – บึงกาฬ ม.4 พ817
บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
08:30 เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ330
14:30 เชียงใหม่ – บึงกาฬม.4 พ330
16:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ330
17:30เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ330
19:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ330
19:30เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ330
20:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ330
บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.ยโสธร
08:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ750
16:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ750
19:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ750
20:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ750
บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.ร้อยเอ็ด
08:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ693
16:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ693
19:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ693
20:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ693
บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.เลย
14:30เชียงใหม่ – บึงกาฬม.4 พ506
17:30เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ506
19:30เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ506
บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.อุบลราชธานี
08:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ832
16:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ832
19:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ832
20:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ832
บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)
08:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ431
16:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ431
19:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ431
20:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ431
บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.มหาสารคาม
08:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ659
16:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ659
19:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ659
20:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ659
บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.นครพนม
17:30เชียงใหม่ – นครพนม ม.4 พ832
19:30เชียงใหม่ – นครพนม ม.4 พ832
บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.สกลนคร
17:30เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ756
19:30เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ756
บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – จุดจอดหนองบัวลำภู
14:30เชียงใหม่ – บึงกาฬ ม.4 พ624
17:30เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ624
19:30เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ624
บขส จ.มุกดาหาร – บขส.ขอนแก่น
17:00มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ229
บขส จ.มุกดาหาร – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
17:00มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ502
บขส จ.มุกดาหาร – บขส จ.สุโขทัย
17:00มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ550
บขส จ.มุกดาหาร – บขส อ.แม่สอด
17:00มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ710
บขส จ.ยโสธร – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)
09:05อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ750
14:15อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ750
16:20อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ750
19:05อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน)ม.4 พ750
บขส จ.ยโสธร – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
09:05อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ464
14:15อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ464
16:20อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ464
19:05 อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน)ม.4 พ464
บขส จ.ยโสธร – บขส จ.ลำปาง
09:05อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ666
14:15อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ666
16:20อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ666
19:20อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ666
บขส จ.ยโสธร – บขส จ.อุตรดิตถ์
09:05อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ542
14:15อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ542
16:20อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ542
19:20อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ542
บขส จ.ลำปาง – บขส.ขอนแก่น
10:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ517
17:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ517
20:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ517
21:25 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน) ม.4 พ517
บขส จ.ลำปาง – บขส จ.บึงกาฬ
16:00 เชียงใหม่ – บึงกาฬม.4 พ733
บขส จ.ลำปาง – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
10:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ246
16:00เชียงใหม่ – บึงกาฬม.4 พ246
17:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ246
20:30 เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ246
21:00 เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ246
21:25เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)ม.4 พ246
บขส จ.ลำปาง – บขส จ.ยโสธร
10:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ666
17:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ666
20:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ666
21:25เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)ม.4 พ666
บขส จ.ลำปาง – บขส จ.ร้อยเอ็ด
10:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ609
17:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ609
20:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ609
21:25 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)ม.4 พ609
บขส จ.ลำปาง – บขส จ.เลย
16:00เชียงใหม่ – บึงกาฬ ม.4 พ422
19:00เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ422
21:00เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ422
บขส จ.ลำปาง – บขส จ.อุบลราชธานี
10:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ748
17:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ748
20:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ748
21:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ748
บขส จ.ลำปาง – บขส จ.มหาสารคาม
10:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ575
17:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ575
20:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ575
21:25เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)ม.4 พ575
บขส จ.ลำปาง – บขส จ.นครพนม
21:00เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ748
บขส จ.ลำปาง – บขส จ.สกลนคร
19:00เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ672
21:00เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ672
บขส จ.เลย – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)
19:30บึงกาฬ – เชียงใหม่ม.4 พ506
00:00นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ506
บขส จ.เลย – บขส จ.บึงกาฬ
00:00เชียงใหม่ – บึงกาฬม.4 พ344
บขส จ.เลย – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
19:30บึงกาฬ – เชียงใหม่ม.4 พ221
00:00นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ221
บขส จ.เลย – บขส จ.ลำปาง
19:30บึงกาฬ – เชียงใหม่ ม.4 พ422
00:00นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ422
บขส จ.เลย – บขส จ.อุตรดิตถ์
19:30บึงกาฬ – เชียงใหม่ม.4 พ298
21:30นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ298
00:00นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ298
บขส จ.เลย – บขส จ.นครพนม
05:00เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ359
บขส จ.เลย – บขส จ.สกลนคร
03:00เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ284
05:00เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ284
บขส จ.อุบลราชธานี – บขส.ขอนแก่น
07:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ265
12:45อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ265
14:45อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ265
17:45อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) ม.4 พ265
บขส จ.อุบลราชธานี – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)
07:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ832
12:45อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ832
14:45อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ832
17:45อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน)ม.4 พ832
บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
07:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ546
12:45อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ546
14:45อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ546
17:45อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน)ม.4 พ546
บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.ลำปาง
07:30 อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ748
12:45อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ748
14:45อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ748
17:45อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน)ม.4 พ748
บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.อุตรดิตถ์
07:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ624
12:45อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ624
14:45อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ624
บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส.ขอนแก่น
19:20มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ80
บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส. อ.ชุมแพ
19:20มุกดาหาร – แม่สอด ม.4 พ158
บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.ตาก
19:20มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ481
บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.มุกดาหาร
05:20แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ164
บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.สุโขทัย
19:20มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ416
บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส อ.แม่สอด
19:20มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ575
บขส จ.กาฬสินธุ์ – ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด
19:20มุกดาหาร – แม่สอด ม.4 พ575
บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
19:20มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ368
บขส จ.กาฬสินธุ์ – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)
19:20มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ260
บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)
10:25อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ693
15:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ693
17:40อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ693
20:25อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน)ม.4 พ693
บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
10:25 อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ405
15:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ405
17:40อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ405
20:25 อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) ม.4 พ405
บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส จ.ลำปาง
10:25อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ609
15:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ609
17:40อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ609
20:40อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ609
บขส อ.แม่สอด – บขส.ขอนแก่น
18:00แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ512
บขส อ.แม่สอด – บขส จ.นครสวรรค์
17:30แม่สอด – ตราดม.4 พ277
บขส อ.แม่สอด – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
18:00แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ242
บขส อ.แม่สอด – บขส จ.มุกดาหาร
18:00แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ710
บขส อ.แม่สอด – บขส จ.กาฬสินธุ์
18:00แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ575
บขส อ.แม่สอด – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)
18:00แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ347
บขส อ.แม่สอด – บขส จ.กำแพงเพชร
17:30 แม่สอด – ตราดม.4 พ174
บขส อ.แม่สอด – บขส จ.ตราด
17:30แม่สอด – ตราดม.4 พ802
บขส อ.แม่สอด – ท่าพัทยา
17:30แม่สอด – ตราดม.4 พ594
บขส จ.ตาก – บขส.ขอนแก่น
19:40แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ420
บขส จ.ตาก – บขส จ.กาฬสินธุ์
19:40แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ481
บขส จ.ตาก – บขส จ.กำแพงเพชร
19:15แม่สอด – ตราดม.4 พ67
บขส จ.ตาก – บขส จ.ตราด
19:15แม่สอด – ตราด ม.4 พ708
บขส จ.ตาก – ท่าพัทยา
19:15แม่สอด – ตราดม.4 พ500
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด – บขส.ขอนแก่น
18:10แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ512
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด – บขส จ.กาฬสินธุ์
18:10แม่สอด – มุกดาหาร ม.4 พ575
บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส.ขอนแก่น
14:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ315
22:00 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ315
22:15 แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ307
01:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ315
01:35 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)ม.4 พ315
บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)
18:50อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ330
23:45อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ330
00:15บึงกาฬ – เชียงใหม่ม.4 พ330
01:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ330
03:00อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน)ม.4 พ330
04:00นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ330
บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.มุกดาหาร
22:15แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ501
บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ยโสธร
14:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ464
22:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ464
01:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ464
02:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ464
บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ร้อยเอ็ด
14:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ405
22:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ405
01:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ405
02:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ405
บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ลำปาง
18:50อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ246
23:45อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ246
00:15บึงกาฬ – เชียงใหม่ม.4 พ246
01:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ246
01:30นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ246
04:00นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ246
04:30อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ246
บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.เลย
20:20เชียงใหม่ – บึงกาฬ ม.4 พ221
23:00เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ221
01:00เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ221
บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.อุบลราชธานี
14:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ546
22:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ546
01:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ546
02:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ546
บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.กาฬสินธุ์
22:15แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ368
บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส อ.แม่สอด
02:30มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ242
บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)
14:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ137
22:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ137
22:15แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ132
01:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ137
02:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ137
บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ตราด
20:00พิษณุโลก – ตราดม.4 พ647
บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.มหาสารคาม
14:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ374
22:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ374
01:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ374
02:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ374
บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – ท่าพัทยา
20:00พิษณุโลก – ตราดม.4 พ437
บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.นครพนม
01:00เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ546
บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.สกลนคร
23:00เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ468
01:00เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ468
ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส.ขอนแก่น
16:35 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ204
00:10 แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ204
00:10เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ204
02:40เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ204
03:30เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)ม.4 พ204
ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)
15:55อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ431
21:40อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ431
23:10อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ431
01:00อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน)ม.4 พ431
ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
15:55อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ137
21:40อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ137
23:10อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ137
00:00มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ137
01:00อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน)ม.4 พ137
ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส จ.กาฬสินธุ์
00:10แม่สอด – มุกดาหาร ม.4 พ260
ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส อ.แม่สอด
00:00มุกดาหาร – แม่สอดม.4 พ347
บขส จ.สุโขทัย – บขส.ขอนแก่น
21:00แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ353
บขส จ.สุโขทัย – บขส จ.มุกดาหาร
21:00แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ550
บขส จ.สุโขทัย – บขส จ.กาฬสินธุ์
21:00แม่สอด – มุกดาหารม.4 พ416
บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.ตาก
04:25ตราด – แม่สอดม.4 พ67
บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.นครสวรรค์
20:25แม่สอด – ตราดม.4 พ124
บขส จ.กำแพงเพชร – บขส อ.แม่สอด
04:25ตราด – แม่สอดม.4 พ174
บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.จันทบุรี
20:25แม่สอด – ตราดม.4 พ594
บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.ตราด
20:25แม่สอด – ตราด ม.4 พ657
บขส จ.กำแพงเพชร – อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99)
20:25แม่สอด – ตราดม.4 พ594
บขส จ.กำแพงเพชร – จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร)
20:25แม่สอด – ตราดม.4 พ510
บขส จ.จันทบุรี – บขส จ.กำแพงเพชร
17:30ตราด – แม่สอดม.4 พ594
บขส จ.ตราด – บขส จ.ตาก
16:30ตราด – แม่สอดม.4 พ708
บขส จ.ตราด – บขส จ.นครสวรรค์
16:00ตราด – พิษณุโลกม.4 พ559
บขส จ.ตราด – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
16:00ตราด – พิษณุโลก ม.4 พ647
บขส จ.ตราด – บขส อ.แม่สอด
16:30ตราด – แม่สอดม.4 พ802
บขส จ.ตราด – บขส จ.กำแพงเพชร
16:30ตราด – แม่สอดม.4 พ657
บขส จ.นครสวรรค์ – บขส อ.แม่สอด
02:45 ตราด – แม่สอด ม.4 พ277
บขส จ.นครสวรรค์ – บขส จ.กำแพงเพชร
02:45ตราด – แม่สอดม.4 พ124
บขส จ.นครสวรรค์ – บขส จ.ตราด
21:55พิษณุโลก – ตราดม.4 พ559
22:30 แม่สอด – ตราดม.4 พ559
บขส จ.นครสวรรค์ – ท่าพัทยา
21:55พิษณุโลก – ตราดม.4 พ351
22:30 แม่สอด – ตราดม.4 พ351
บขส จ.นครสวรรค์ – บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2
22:30แม่สอด – ตราด ม.4 พ410
จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร) – บขส จ.กำแพงเพชร
19:45ตราด – แม่สอดม.4 พ510
บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส.ขอนแก่น
12:20เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ393
20:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ393
22:50เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ม.4 พ393
บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.บึงกาฬ
18:30เชียงใหม่ – บึงกาฬม.4 พ609
บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.ยโสธร
12:20เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ542
20:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ542
22:50เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ542
บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.เลย
18:30 เชียงใหม่ – บึงกาฬม.4 พ298
23:30เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ298
บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.อุบลราชธานี
12:20เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ624
20:00เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ624
22:50เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ624
23:50เชียงใหม่ – อุบลราชธานีม.4 พ624
บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.นครพนม
23:30เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ624
บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.สกลนคร
23:30เชียงใหม่ – นครพนมม.4 พ548
ท่าพัทยา – บขส จ.ตาก
21:30ตราด – แม่สอดม.4 พ500
ท่าพัทยา – บขส จ.นครสวรรค์
21:00ตราด – พิษณุโลกม.4 พ351
ท่าพัทยา – บขส อ.แม่สอด
21:30ตราด – แม่สอดม.4 พ594
ท่าพัทยา – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
21:00ตราด – พิษณุโลก ม.4 พ437
ท่าพัทยา – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)
09:00ระยอง – หล่มสักม.4 พ410
21:15ระยอง – หล่มสักม.4 พ410
ท่าพัทยา – บขส จ.เพชรบูรณ์
09:00ระยอง – หล่มสักม.4 พ380
21:15ระยอง – หล่มสักม.4 พ380
บขส จ.นครพนม – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)
17:30นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ832
บขส จ.นครพนม – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
15:00นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ546
บขส จ.นครพนม – บขส จ.ลำปาง
15:00นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ748
17:30นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ748
บขส จ.นครพนม – บขส จ.เลย
15:00นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ359
17:30นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ359
บขส จ.นครพนม – บขส จ.อุตรดิตถ์
15:00นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ624
17:30นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ624
บขส จ.บึงกาฬ – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)
13:00 บึงกาฬ – เชียงใหม่ม.4 พ817
บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.ลำปาง
13:00บึงกาฬ – เชียงใหม่ม.4 พ733
บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.เลย
13:00บึงกาฬ – เชียงใหม่ม.4 พ344
บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.อุตรดิตถ์
13:00บึงกาฬ – เชียงใหม่ม.4 พ609
บขส จ.มหาสารคาม – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)
11:15อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ659
16:25อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ659
18:25อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ659
21:05อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน)ม.4 พ659
บขส จ.มหาสารคาม – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
11:15อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ374
16:25อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ374
18:25อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ374
21:05อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน)ม.4 พ374
บขส จ.มหาสารคาม – บขส จ.ลำปาง
11:15อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ575
16:25อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ575
18:25อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ575
21:25อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ม.4 พ575
บขส จ.สกลนคร – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)
19:00นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ756
บขส จ.สกลนคร – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
19:00นครพนม – เชียงใหม่ ม.4 พ468
บขส จ.สกลนคร – บขส จ.เลย
19:00นครพนม – เชียงใหม่ ม.4 พ284
บขส จ.สกลนคร – บขส จ.อุตรดิตถ์
16:30นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ548
19:00นครพนม – เชียงใหม่ม.4 พ548
บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2 – บขส จ.นครสวรรค์
19:30ตราด – พิษณุโลกม.4 พ410
20:00ตราด – แม่สอดม.4 พ410

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว เพชรประเสริฐ

เพชรประเสริฐ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) ช่องจำหน่ายตั๋วที่6 เลขที่155/195 ซ.หมู่บ้านเพลินใจ 5 ต.ทับนา อ.ระยอง 21000
โทร. 033-066-177
จุดจอดตลาดโรงเกลือ 499/24 ม.7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ 27120
โทร. 037-247-515, 037-247-516
จุดจอดมหาชัย เลขที่ 39/179 หมู่2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง 74000
โทร. 095-539-7068
จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี บริเวณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี ด้านหน้าประตู 1
โทร. 080-744-4913, 084-201-3508
ท่าชลบุรี เลขที่ 5/32-33 ม.9 ต.บ้านสวน อ.เมือง
โทร. 038-287-544
ท่าด่านซ้าย แยกตลาดด่านซ้าย ตรงข้ามปั๊มคาลเท็ก
โทร. 042-892-205
ท่าพัทยา 240/15-16 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 20150
โทร. 038-416-098, 038-146-099
ท่าภูเรือ เลขที่ 254 ม.2 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ 42160
โทร. 042-899-386
ท่ามาบตาพุด 71/1 ถนนสุขุมวิท 46 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง 2115
โทร. 033-680-900
ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก สำนักงานบริษัทเพชรประเสริฐ สาขาหล่มสัก ตรงข้าม สถานีตำรวจ อ.หล่มสัก
โทร. 056-701-164
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด สำนักงานบริษัทเพชรประเสริฐ สาขาแม่สอด ติดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ถนนสายเอเซีย
โทร. 055-533-654, 086-445-1455
ท่าระยอง 379/4 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
โทร. 038-611-261, 086-938-8118
ท่าแหลมฉบัง เลขที่ 10/10 ม.2 ถ.สุชุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 038-354-989
ม.นเรศวร หน้า ม.นเรศวร ที่ขายตั๋วเชิดชัยแอร์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 081-727-0291
ราชบุรี 166/33 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.เจดีย์หัก อ.เมือง 70000
โทร. 080-159-7744
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
โทร. 093-556-5883, 043-816-6777
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
โทร. 055-799-949
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 086-459-0093
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ช่องติด บ.ข.ส.99
โทร. 039-325-566
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
โทร.
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ถ.สายตราด-คลองใหญ่ ต.วังกระแจะ อ.เมือง 23000
โทร. 085-083-4239, 039-525-567
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก ช่องจำหน่ายตั๋ว 9
โทร. 055-512-777
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ติดกับตู้ขายตั๋วบริษัทขนส่งจำกัด
โทร. 042-512-733
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 6
โทร. 056-223-323, 081-999-5698
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 473 หมู่1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ 38000
โทร. 042-490-672
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม อยู่ในบริเวณสถานีขนส่งมหาสารคาม 44000
โทร. 089-744-7757
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-614647, 081-3987024
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 2
โทร. 045-714-939, 090-046-9782
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ใกล้กับช่องจำหน่ายตั๋วรุ่งเรืองมุกดาหาร รถจอดชานชลาที่ 21
โทร. 043-516-353
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
โทร. 054-221-801, 085-548-5550
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร 47220
โทร. 042-717-088
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว 97752 ซ.เทศบาล 9/2 อ.เมือง 27000
โทร. 081-2921179
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 4 ติดกับช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร. 086-734-5200
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 99/4 หมู่ 2 ถ.อุดรธานี- หนองบัวลำภู ต.บ้านเสื่อม
โทร. 042-304-242
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ช่องจำหน่ายตั๋วเพชรประเสริฐ รถจอดชานชลาที่ 10
โทร. 087-210-6425
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ถ.รอบเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 34000
โทร. 045-314-787, 081-760-7602
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วเพชรประเสริฐ (อาเขต 2)
โทร. 053-245-838, 082-694-6610
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด
โทร. 055-563-883
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 98 หมู่18 ถ.สันติสุข ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ 40130
โทร. 094-7570746
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ สุวรรณคร ต.อรัญประเทศ 27120
โทร. 082-467-1769
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องขายตั๋ว หน้าชานชาลาที่ 8 ถนนเจริญรัฐ 5 ต.กุดป่อง อ.เมือง
โทร. 042-815-366
สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก เลขที่ 888 หมู่7 ต.สมอแข จ.พิษณุโลก ช่องขายตั๋วที่ 14-15 ชานชลา 10-11
โทร. 055-986-311, 081-973-7963

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ เพชรประเสริฐ และเดินทางผ่านจุดจอดรถ อุบลราชธานี – เชียงใหม่ , มุกดาหาร – แม่สอด, แม่สอด – มุกดาหาร , เชียงใหม่ – อุบลราชธานี, แม่สอด – มุกดาหาร, เชียงใหม่ – อุบลราชธานี , เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน), เชียงใหม่ – บึงกาฬ , เชียงใหม่ – อุบลราชธานี, เชียงใหม่ – บึงกาฬ, เชียงใหม่ – นครพนม, เชียงใหม่ – บึงกาฬ, เชียงใหม่ – นครพนม , อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน), เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน) , เชียงใหม่ – นครพนม, เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน), บึงกาฬ – เชียงใหม่, นครพนม – เชียงใหม่, บึงกาฬ – เชียงใหม่ , อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) , มุกดาหาร – แม่สอด , อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) , แม่สอด – ตราด, แม่สอด – ตราด , พิษณุโลก – ตราด, แม่สอด – มุกดาหาร, ตราด – แม่สอด, ตราด – พิษณุโลก, ตราด – พิษณุโลก , ตราด – แม่สอด , ระยอง – หล่มสัก, นครพนม – เชียงใหม่ , ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถเพชรประเสริฐ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

บขส.ขอนแก่น – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ตาก

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.มุกดาหาร

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ยโสธร

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ร้อยเอ็ด

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ลำปาง

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.สุโขทัย

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.อุบลราชธานี

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส.ขอนแก่น – บขส อ.แม่สอด

บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.มหาสารคาม

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.บึงกาฬ

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.ยโสธร

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.ร้อยเอ็ด

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.เลย

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.อุบลราชธานี

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.มหาสารคาม

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.นครพนม

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.สกลนคร

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – จุดจอดหนองบัวลำภู

บขส จ.มุกดาหาร – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.มุกดาหาร – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.มุกดาหาร – บขส จ.สุโขทัย

บขส จ.มุกดาหาร – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.ยโสธร – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.ยโสธร – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.ยโสธร – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.ยโสธร – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.ลำปาง – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.บึงกาฬ

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.ยโสธร

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.ร้อยเอ็ด

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.เลย

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.อุบลราชธานี

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.มหาสารคาม

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.นครพนม

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.สกลนคร

บขส จ.เลย – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.เลย – บขส จ.บึงกาฬ

บขส จ.เลย – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.เลย – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.เลย – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.เลย – บขส จ.นครพนม

บขส จ.เลย – บขส จ.สกลนคร

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส. อ.ชุมแพ

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.ตาก

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.มุกดาหาร

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.สุโขทัย

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.กาฬสินธุ์ – ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.กาฬสินธุ์ – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส จ.ลำปาง

บขส อ.แม่สอด – บขส.ขอนแก่น

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.นครสวรรค์

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.มุกดาหาร

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส อ.แม่สอด – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.ตราด

บขส อ.แม่สอด – ท่าพัทยา

บขส จ.ตาก – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.ตาก – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส จ.ตาก – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส จ.ตาก – บขส จ.ตราด

บขส จ.ตาก – ท่าพัทยา

ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด – บขส.ขอนแก่น

ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.มุกดาหาร

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ยโสธร

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ร้อยเอ็ด

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.เลย

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.อุบลราชธานี

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ตราด

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.มหาสารคาม

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – ท่าพัทยา

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.นครพนม

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.สกลนคร

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส.ขอนแก่น

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส จ.กาฬสินธุ์

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.สุโขทัย – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.สุโขทัย – บขส จ.มุกดาหาร

บขส จ.สุโขทัย – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.ตาก

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.นครสวรรค์

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.จันทบุรี

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.ตราด

บขส จ.กำแพงเพชร – อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99)

บขส จ.กำแพงเพชร – จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร)

บขส จ.จันทบุรี – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส จ.ตราด – บขส จ.ตาก

บขส จ.ตราด – บขส จ.นครสวรรค์

บขส จ.ตราด – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.ตราด – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.ตราด – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส จ.นครสวรรค์ – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.นครสวรรค์ – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส จ.นครสวรรค์ – บขส จ.ตราด

บขส จ.นครสวรรค์ – ท่าพัทยา

บขส จ.นครสวรรค์ – บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2

จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร) – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.บึงกาฬ

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.ยโสธร

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.เลย

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.อุบลราชธานี

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.นครพนม

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.สกลนคร

ท่าพัทยา – บขส จ.ตาก

ท่าพัทยา – บขส จ.นครสวรรค์

ท่าพัทยา – บขส อ.แม่สอด

ท่าพัทยา – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

ท่าพัทยา – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

ท่าพัทยา – บขส จ.เพชรบูรณ์

บขส จ.นครพนม – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.นครพนม – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.นครพนม – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.นครพนม – บขส จ.เลย

บขส จ.นครพนม – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.บึงกาฬ – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.เลย

บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.มหาสารคาม – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.มหาสารคาม – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.มหาสารคาม – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.สกลนคร – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.สกลนคร – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.สกลนคร – บขส จ.เลย

บขส จ.สกลนคร – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2 – บขส จ.นครสวรรค์

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เพชรประเสริฐ ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^