เทียนไชยแอร์

รถทัวร์เทียนไชยแอร์
ภาพรถทัวร์เทียนไชยแอร์

เทียนไชยแอร์ รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส), บขส. ชัยภูมิ, ต.บ้านค่าย, อ.จตุรัส, อ.เทพสถิต, นายางกลัก, อ.ด่านขุนทด, กรุงเทพ หมอชิต2,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

เทียนไชยแอร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์เทียนไชยแอร์ เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์เทียนไชยแอร์ เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส)
07:30กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
09:15กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
10:30กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
12:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
14:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
17:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
20:30กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
23:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. ชัยภูมิ
07:30กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32261
09:15กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32261
09:30กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) ป.1277
10:30กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
12:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
12:00กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) ป.1277
14:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32261
17:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32261
20:30กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32261
23:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32261
23:05กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1)ป.1277
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.บ้านค่าย
07:30กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
09:15กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
10:30กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
12:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
14:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
17:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
20:30กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
23:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32261
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.จตุรัส
07:30กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32234
09:15กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32234
10:30กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32234
12:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32234
14:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32234
17:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32234
20:30กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32234
23:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32234
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เทพสถิต
09:30กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1)ป.1200
12:00กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1)ป.1200
23:05กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1)ป.1200
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนายางกลัก
09:30กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) ป.1223
12:00กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) ป.1223
23:05กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) ป.1223
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ด่านขุนทด
07:30กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32203
09:30กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32203
11:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32203
12:30กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32203
14:15กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32203
17:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32203
20:30กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32203
23:00กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)VIP 32203
จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส) – กรุงเทพ หมอชิต2
08:30ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
09:30ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
10:30ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
11:30ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
12:30ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
14:45ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
17:45ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
00:29ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
บขส. ชัยภูมิ – กรุงเทพ หมอชิต2
07:45ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32261
08:45ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32261
09:45ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32261
10:30ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพ (รถ ป.1 ด่วนพิเศษ)ป.1277
10:45 ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32261
11:45ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32261
14:00ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32261
17:00ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32261
21:00ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1)ป.1277
23:44ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
จุดจอด ต.บ้านค่าย – กรุงเทพ หมอชิต2
08:15ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
09:15ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
10:15ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
11:15ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
12:15ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
14:30ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
17:30ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
00:14ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32261
จุดจอด อ.จตุรัส – กรุงเทพ หมอชิต2
08:40ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32234
09:40ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32234
10:40ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32234
11:40ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32234
12:40ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32234
14:55ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32234
17:55ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32234
00:39ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32234
จุดจอด อ.เทพสถิต – กรุงเทพ หมอชิต2
13:20ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพ (รถ ป.1 ด่วนพิเศษ)ป.1200
23:00ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1) ป.1200
จุดจอดนายางกลัก – กรุงเทพ หมอชิต2
12:40ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพ (รถ ป.1 ด่วนพิเศษ)ป.1223
22:20ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1)ป.1223
จุดจอด อ.ด่านขุนทด – กรุงเทพ หมอชิต2
09:05ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32203
10:05ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32203
11:05ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32203
12:05ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32203
13:05ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32203
15:20ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32203
18:20ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32203
01:04ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)VIP 32203

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว เทียนไชยแอร์

เทียนไชยแอร์
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ห้าแยกโนนไฮ
โทร. 0-4482-3111
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 72
โทร. 08-1266-9930

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ เทียนไชยแอร์ และเดินทางผ่านจุดจอดรถ กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP), กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) , กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) , กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1), กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) , ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP), ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) , ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพ (รถ ป.1 ด่วนพิเศษ), ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1), ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1) , ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถเทียนไชยแอร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส)

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. ชัยภูมิ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.บ้านค่าย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.จตุรัส

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เทพสถิต

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนายางกลัก

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ด่านขุนทด

จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส) – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส. ชัยภูมิ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด ต.บ้านค่าย – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.จตุรัส – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.เทพสถิต – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดนายางกลัก – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ด่านขุนทด – กรุงเทพ หมอชิต2

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เทียนไชยแอร์ ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^