สุวรรณนทีขนส่ง

รถทัวร์สุวรรณนทีขนส่ง
ภาพรถทัวร์สุวรรณนทีขนส่ง

สุวรรณนทีขนส่ง รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร), สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม), สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) , สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ, สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม),

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

สุวรรณนทีขนส่ง เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์สุวรรณนทีขนส่ง เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์สุวรรณนทีขนส่ง เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
09:00กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแมป.1358
12:00กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวนป.1358
14:00กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวนป.1358
20:00กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแมป.1358
21:00กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน ป.1358
22:00กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแมVIP 32418
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
09:00กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแมป.1425
20:00กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแมป.1425
22:00กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแมVIP 32496
22:00กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม VIP 24661
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)
09:00กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแมป.1409
12:00กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวนป.1409
20:00กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแมป.1409
21:00กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวนป.1409
22:00กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแมVIP 32477
22:00กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแมVIP 24636
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
10:00ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯป.1358
14:00หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ ป.1358
22:00ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯป.1358
22:00ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯVIP 32418
22:00ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯป.1358
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
07:50ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯป.1425
19:50ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯป.1425
19:50ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯVIP 32496
19:50ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯVIP 24661
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
08:25ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯป.1409
12:20หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯป.1409
20:25ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯป.1409
20:25ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯVIP 32477
20:25ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯVIP 24636

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว สุวรรณนทีขนส่ง

สุวรรณนทีขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48
โทร. 0-2894-6066
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร
โทร. 077504901
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.หลังสวน)
โทร. 0-77541242 , 077545151
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
โทร. 077559436
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
โทร. 0-7750-1535

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ สุวรรณนทีขนส่ง และเดินทางผ่านจุดจอดรถ กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม, กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน, กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน , กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม , กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม, ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ, หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ , ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ, หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ, ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถสุวรรณนทีขนส่ง ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์สุวรรณนทีขนส่ง ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^