สวัสดีอีสาน

รถทัวร์สวัสดีอีสาน
ภาพรถทัวร์สวัสดีอีสาน

สวัสดีอีสาน รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล, อ.บ้านไผ่, อ.หนองเรือ, อ.ภูเวียง, อ.หนองนาคำ, ต.ศรีบุญเรือง, บขส.จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3, อ.บ้านแท่น, บขส จ.บึงกาฬ, อ.ศรีวิไล, ดอนหญ้านาง, อ.พรเจริญ, อ.บุ่งคล้า, อ.ปากคาด, หอคำ, ไคสี, ชัยพร, อ.สว่างแดนดิน, บ้านดอนเขือง, อ.พังโคน, อ.บ้านม่วง, โคกสี, หนองแวง, บ้านต้าย, บ้านโคกคอน, บขส จ.หนองคาย, บ้านเซิม, อ.เฝ้าไร่, อ.โพธิ์ตาก, อ.ศรีเชียงใหม่, อ.สังคม, โพนทอง, อ.โพนพิสัย, บ้านคำปะกั้ง, น้ำสวย, อ.รัตนวาปี, ผาตั้ง-ผาตากเสื้อ, โคกซวก-ไทยเจริญ, บ้านหม้อ, จุดดจอด ต.หนองปลาปาก, นาสีดา, บขส จ.หนองบัวลำภู, สุวรรณคูหา, นาคำไฮ, กุดดินจี่, กุดกระสู้, นาด่าน, บขส จ.อุดรธานี, แยกกุมภวาปี, หนองเม็ก, อ.หนองหาน, ทุ่งใหญ่, อ.บ้านดุง, คอนสาย, สวนธรรมชาติ สวนลิง, อ.น้ำโสม, อ.บ้านผือ, บ้านกลางใหญ่, อ.นายูง, หนองบัวแดง, บ้านก้อง, กรุงเทพ หมอชิต2,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

สวัสดีอีสาน เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์สวัสดีอีสาน เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์สวัสดีอีสาน เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
กรุงเทพ หมอชิต 2 – สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
20:30กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ขอนแก่น : สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล VIP 32397
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านไผ่
20:30กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – อ.บ้านไผ่ ขอนแก่นVIP 32397
20:40กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – อ.บ้านไผ่ ขอนแก่นVIP 32397
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองเรือ
20:29กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคมVIP 32473
21:19กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหาVIP 32473
21:19 กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32473
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ภูเวียง
20:29กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม VIP 32473
21:19กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหาVIP 32473
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคมVIP 32473
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองนาคำ
20:29กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม VIP 32473
21:19กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหาVIP 32473
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคมVIP 32473
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ศรีบุญเรือง
20:29กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม VIP 32473
21:19กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหาVIP 32473
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส.จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32397
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32397
19:45กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า VIP 32397
20:30กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง VIP 32397
20:40กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน VIP 32397
20:55กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32397
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านแท่น
20:29กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม VIP 32473
21:19กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหาVIP 32473
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคมVIP 32473
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.บึงกาฬ
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32655
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32655
19:45กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า VIP 32655
20:55กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32655
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ศรีวิไล
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32632
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32632
20:55กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32632
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดดอนหญ้านาง
20:55กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32617
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32617
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32617
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.พรเจริญ
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32617
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32617
20:55กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32617
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บุ่งคล้า
19:45กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า VIP 32685
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ปากคาด
19:45กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า VIP 32611
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหอคำ
19:45กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า VIP 32655
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดไคสี
19:45กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า VIP 32655
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดชัยพร
19:45 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า VIP 32685
กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.สว่างแดนดิน
20:30กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง VIP 32554
20:40กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน VIP 32554
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านดอนเขือง
20:40กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน VIP 32582
กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.พังโคน
20:40กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน VIP 32582
กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.บ้านม่วง
20:30กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง VIP 32607
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโคกสี
20:30กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง VIP 32607
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองแวง
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
20:30กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง VIP 32538
20:40กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน VIP 32538
20:55รุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านต้าย
20:30กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง VIP 32554
20:40กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน VIP 32554
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านโคกคอน
20:30กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง VIP 32607
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองคาย
19:45กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า VIP 32538
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บ้านเซิม
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32588
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32588
20:55กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32588
กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.เฝ้าไร่
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32588
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32588
20:55กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32588
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.โพธิ์ตาก
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32571
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32571
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สังคม
20:29กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคมVIP 32592
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32592
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโพนทอง
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32571
กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.โพนพิสัย
19:45กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า VIP 32573
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านคำปะกั้ง
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32588
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32588
20:55กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32588
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดน้ำสวย
19:45กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า VIP 32538
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.รัตนวาปี
19:45กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า VIP 32611
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผาตั้ง-ผาตากเสื้อ
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32592
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโคกซวก-ไทยเจริญ
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32592
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านหม้อ
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32592
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดดจอด ต.หนองปลาปาก
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32571
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาสีดา
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32571
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองบัวลำภู
20:29กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม VIP 32473
21:15กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหาVIP 32473
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32473
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดสุวรรณคูหา
21:15กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา VIP 32533
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาคำไฮ
20:29กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคมVIP 32533
21:15กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหาVIP 32533
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32533
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดดินจี่
20:29กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคมVIP 32533
21:15กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหาVIP 32533
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32533
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดกระสู้
20:29กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคมVIP 32533
21:15รุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหาVIP 32533
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32533
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาด่าน
20:29กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคมVIP 32533
21:15กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหาVIP 32533
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32533
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อุดรธานี
19:45กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า VIP 32538
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแยกกุมภวาปี
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
19:45กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า VIP 32538
20:30กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง VIP 32538
20:40กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน VIP 32538
20:55กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองเม็ก
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
20:30กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง VIP 32538
20:40กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน VIP 32538
20:55กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองหาน
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
20:30กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง VIP 32538
20:40กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน VIP 32538
20:55กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดทุ่งใหญ่
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
20:55กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านดุง
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
20:55กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดคอนสาย
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
20:30กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง VIP 32538
20:40กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน VIP 32538
20:55กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
20:30กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง VIP 32538
20:40กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน VIP 32538
20:55กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.น้ำโสม
20:29กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคมVIP 32571
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านผือ
20:29กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคมVIP 32533
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32533
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านกลางใหญ่
20:29กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคมVIP 32571
21:19กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม VIP 32571
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.นายูง
20:29กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคมVIP 32584
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองบัวแดง
08:19กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
18:15กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
20:30กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง VIP 32538
20:40กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน VIP 32538
20:55กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ VIP 32538
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านก้อง
20:29กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคมVIP 32584
อ.พังโคน – กรุงเทพ หมอชิต2
19:00พังโคน-สว่าง-กรุงเทพVIP 32582

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว สวัสดีอีสาน

สวัสดีอีสาน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น บขส.3, ช่อง13
โทร. 098-2062514 , 083-3441828
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ
โทร. 0-4249-1571
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู
โทร. 087-2208994
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64
โทร. 0-2537-8611,0-2936-3001

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ สวัสดีอีสาน และเดินทางผ่านจุดจอดรถ กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ขอนแก่น : สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล , กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น, กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม, กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา, กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม , กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม , กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม, กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ , กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า , กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง , กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน , กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ , กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า , กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน , รุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ , กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม , กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา , รุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา, กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง , กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน , พังโคน-สว่าง-กรุงเทพ, ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถสวัสดีอีสาน ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

กรุงเทพ หมอชิต 2 – สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านไผ่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองเรือ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ภูเวียง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองนาคำ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ศรีบุญเรือง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส.จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านแท่น

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ศรีวิไล

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดดอนหญ้านาง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.พรเจริญ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บุ่งคล้า

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ปากคาด

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหอคำ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดไคสี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดชัยพร

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.สว่างแดนดิน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านดอนเขือง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.พังโคน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.บ้านม่วง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโคกสี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองแวง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านต้าย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านโคกคอน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองคาย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บ้านเซิม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.เฝ้าไร่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.โพธิ์ตาก

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สังคม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโพนทอง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.โพนพิสัย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านคำปะกั้ง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดน้ำสวย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.รัตนวาปี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผาตั้ง-ผาตากเสื้อ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโคกซวก-ไทยเจริญ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านหม้อ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดดจอด ต.หนองปลาปาก

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาสีดา

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดสุวรรณคูหา

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาคำไฮ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดดินจี่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดกระสู้

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาด่าน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อุดรธานี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแยกกุมภวาปี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองเม็ก

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองหาน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดทุ่งใหญ่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านดุง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดคอนสาย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.น้ำโสม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านผือ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านกลางใหญ่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.นายูง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองบัวแดง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านก้อง

อ.พังโคน – กรุงเทพ หมอชิต2

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์สวัสดีอีสาน ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^