สยามเดินรถ

รถทัวร์สยามเดินรถ
ภาพรถทัวร์สยามเดินรถ

สยามเดินรถ รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), บ้านบ่อล้อ , อ. ทุ่งสง, อ.หัวไทร, บขส. นราธิวาส, อ.ตากใบ, อ.สุไหงโกลก, ต้นไทร, อ.บาเจาะ, ยี่ง้อ, มะนังดาลำ, บขส. ปัตตานี, บ่อทอง, ค่ายอิงคยุทธ, อ.ตะโหมด, ป่าพยอม, บขส. พัทลุง, ป่าบอน, บขส. ยะลา, อ.บันนังสตา, อ.ธารโต, อ.เบตง, คอกช้าง , บขส. สงขลา, อ.นาทวี, บขส. จะนะ, หาดใหญ่, ต.ม่วงงาม, หน้า อ.สทิงพระ, สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด, สี่แยกระโนด, แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ, ด่านสะเดา , ปาดังเบซาร์ , สี่แยกบ้านน้ำกระจาย, สิงหนคร , คลองแงะ, อ.ด่านนอก, บ้านปริก, สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

สยามเดินรถ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์สยามเดินรถ เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์สยามเดินรถ เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านบ่อล้อ
08:00กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า)ป.1641
17:50กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1641
18:00กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32748
19:50กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 24997
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง
06:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1567
08:00กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า)ป.1567
15:30กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงป.1567
16:10กรุงเทพฯ – หาดใหญ่VIP 32662
17:00กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯป.1567
17:30 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯVIP 24882
17:40กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงVIP 32662
17:50กรุงเทพฯ – สงขลาป.1567
18:00 กรุงเทพฯ – นาทวีป.1567
18:00กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32662
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกป.1567
19:50กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 24882
20:10กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่)VIP 24882
20:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32662
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.หัวไทร
08:00กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) ป.1641
17:50กรุงเทพฯ – สงขลาป.1641
18:00กรุงเทพฯ – สงขลาVIP 32748
19:50กรุงเทพฯ – สงขลาVIP 24997
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. นราธิวาส
17:00กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯป.1844
17:30กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯVIP 241313
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตากใบ
17:00กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯป.1891
17:30กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯVIP 241386
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.สุไหงโกลก
17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯป.1891
17:30กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯVIP 241386
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต้นไทร
17:00กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯป.1844
17:15กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯVIP 241313
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บาเจาะ
17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯป.1844
17:15กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯVIP 241313
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ยี่ง้อ
17:00กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯป.1844
17:15 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯVIP 241313
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – มะนังดาลำ
17:00กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ป.1844
17:15กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ VIP 241313
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ปัตตานี
17:00กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯป.1774
17:30กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯVIP 241204
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ่อทอง
15:30กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงป.1794
17:40กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงVIP 32926
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ค่ายอิงคยุทธ
15:30กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงป.1794
17:40กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงVIP 32926
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด
06:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ป.1659
15:30กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1659
16:10กรุงเทพฯ – หาดใหญ่VIP 32769
17:00กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯป.1659
17:30กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯVIP 241025
17:40กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงVIP 32769
18:00กรุงเทพฯ – นาทวีป.1659
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกป.1659
20:10กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) VIP 241025
20:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32769
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าพยอม
06:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ป.1628
15:30กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1628
18:00กรุงเทพฯ – นาทวีป.1628
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกป.1628
16:10กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ VIP 32733
17:40กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงVIP 32733
20:30 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32733
20:10กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) VIP 24977
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง
06:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1628
15:30กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงป.1628
17:00กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯป.1628
18:00กรุงเทพฯ – นาทวีป.1628
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกป.1628
16:10กรุงเทพฯ – หาดใหญ่VIP 32733
17:40กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงVIP 32733
20:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32733
17:30 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯVIP 24977
20:10กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) VIP 24977
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าบอน
06:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1698
15:30กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงป.1698
17:00กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯป.1698
18:00กรุงเทพฯ – นาทวีป.1698
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกป.1698
16:10กรุงเทพฯ – หาดใหญ่VIP 32815
17:40กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงVIP 32815
20:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32815
17:30กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯVIP 241086
18:10กรุงเทพฯ – ยะลาVIP 241086
20:10กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) VIP 241086
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ยะลา
15:30กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1794
17:40กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงVIP 32926
18:10กรุงเทพฯ – ยะลาVIP 241235
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บันนังสตา
15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงป.1824
17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงVIP 32962
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ธารโต
15:30กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงป.1839
17:40กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงVIP 32979
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เบตง
15:30กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงป.1895
17:40กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงVIP 321044
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คอกช้าง
15:30กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1895
17:40กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 321044
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สงขลา
08:00กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า)ป.1734
17:50 กรุงเทพฯ – สงขลาป.1734
18:00กรุงเทพฯ – สงขลาVIP 32857
19:50กรุงเทพฯ – สงขลาVIP 241120
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.นาทวี
18:00กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1740
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จะนะ
15:30กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1724
15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1724
17:40กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 32856
18:10กรุงเทพฯ – ยะลาVIP 241126
18:00กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1740
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หาดใหญ่
06:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1698
08:00กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า)ป.1698
15:30กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงป.1698
17:00กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯป.1698
18:00 กรุงเทพฯ – นาทวีป.1698
16:10กรุงเทพฯ – หาดใหญ่VIP 32815
17:40กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงVIP 32815
20:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก VIP 32815
17:30กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯVIP 241086
20:10กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่)VIP 241086
15:30กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงป.1698
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.ม่วงงาม
08:00 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า)ป.1734
17:10กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1734
18:35กรุงเทพฯ – สงขลาVIP 32857
19:50กรุงเทพฯ – สงขลาVIP 241120
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หน้า อ.สทิงพระ
08:00กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) ป.1695
17:50 กรุงเทพฯ – สงขลาป.1695
18:00กรุงเทพฯ – สงขลาVIP 32811
19:50กรุงเทพฯ – สงขลาVIP 241081
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด
08:00กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) ป.1668
17:10กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1668
18:35กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32779
19:50กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 241039
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกระโนด
18:00กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32779
19:50กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 241039
17:50 กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1668
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
06:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ป.1698
15:30กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงป.1698
17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ป.1698
18:00กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1698
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกป.1698
16:10กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ VIP 32815
17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตงVIP 32815
20:30 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32815
17:30กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯVIP 241086
20:10กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) VIP 241086
15:30กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1698
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ด่านสะเดา
18:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกป.1740
20:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32863
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ปาดังเบซาร์
18:20กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ VIP 32863
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกบ้านน้ำกระจาย
08:00 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) ป.1734
17:10กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1734
18:35 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32857
19:50กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 241120
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สิงหนคร
08:00กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) ป.1734
17:10 กรุงเทพฯ – สงขลาป.1734
18:35 กรุงเทพฯ – สงขลาVIP 32857
19:50 กรุงเทพฯ – สงขลาVIP 241120
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คลองแงะ
20:30 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32863
18:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกป.1740
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ด่านนอก
20:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32863
18:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกป.1740
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านปริก
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกป.1740
20:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32863
บขส. สงขลา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
07:00สงขลา – สายใต้ (สายเก่า) ป.1734
15:00สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) ป.1734
17:00สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) VIP 241120
17:30สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) VIP 32857
หาดใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
07:30หาดใหญ่ – กรุงเทพฯVIP 32815
15:00หาดใหญ่ – กรุงเทพฯป.1698
16:10 ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ VIP 32815
16:30สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ VIP 241086
17:30หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ VIP 241086
17:30 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯป.1698
18:00นาทวี – กรุงเทพ ป.1698
20:00ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯป.1698
19:30หาดใหญ่ – กรุงเทพฯVIP 32815

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว สยามเดินรถ

สยามเดินรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 32,33,34
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่
โทร. 074-234638
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60
โทร. 02-894-6160-2

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ สยามเดินรถ และเดินทางผ่านจุดจอดรถ กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า), กรุงเทพฯ – สงขลา , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ , กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่, กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ, กรุงเทพฯ – สงขลา, กรุงเทพฯ – นาทวี, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่), กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) , กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ , กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) , กรุงเทพฯ – ยะลา, กรุงเทพฯ – นาทวี , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก , กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ , สงขลา – สายใต้ (สายเก่า) , สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) , หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ, ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ , สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ , หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ , สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ, นาทวี – กรุงเทพ , ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ, ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถสยามเดินรถ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านบ่อล้อ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.หัวไทร

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. นราธิวาส

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตากใบ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.สุไหงโกลก

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต้นไทร

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บาเจาะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ยี่ง้อ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – มะนังดาลำ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ปัตตานี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ่อทอง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ค่ายอิงคยุทธ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าพยอม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าบอน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ยะลา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บันนังสตา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ธารโต

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เบตง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คอกช้าง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สงขลา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.นาทวี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จะนะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หาดใหญ่

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.ม่วงงาม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หน้า อ.สทิงพระ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกระโนด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ด่านสะเดา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ปาดังเบซาร์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกบ้านน้ำกระจาย

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สิงหนคร

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คลองแงะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ด่านนอก

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านปริก

บขส. สงขลา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

หาดใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์สยามเดินรถ ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^