ศรีสุเทพทัวร์

รถทัวร์ศรีสุเทพทัวร์
ภาพรถทัวร์ศรีสุเทพทัวร์

ศรีสุเทพทัวร์ รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), บขส. ตรัง, ทุ่งยาว, ต.สุโละ, วังตง, ปะเหรียน , ย่านตาขาว , บ้านนา , บ้านบ่อล้อ , สิชล, ท่าศาลา, บขส. นครศรีธรรมราช, อ. ทุ่งสง, อ.ปากพนัง, อ.เชียรใหญ่, อ.ขนอม, น้ำตกโฉ, เขาหัวช้าง, คลองเหลง, อ.ชะอวด, บ้านทุ่งโป๊ะ, แยกสวนผัก, อ.จุฬาภรณ์, บขส. พัทลุง, ป่าบอน, อ.เขาชัยสน, นาโหนด, ท่าแค, แยกเอเชีย, อ.รัตภูมิ, แยกคูหา , ต.นาสีทอง, ต.เขาพระ, ท่าชะมวง, อ.ด่านนอก, ท่าแพ, บขส. สตูล, ฉลุง, อ.ควนกาหลง, ควนโดน, ละงู , อ.กาญจนดิษฐ์, บขส. จ.สุราษฎร์ธานี, ท่าเรือเฟอรี่ ดอนสัก, บ้านใน, แยกพุนพิน, สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ศรีสุเทพทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์ศรีสุเทพทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์ศรีสุเทพทัวร์ เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ตรัง
17:00กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล ป.1634
19:00กรุงเทพฯ – ตรัง VIP 32739
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดทุ่งยาว
17:00กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูลป.1700
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอด ต.สุโละ
17:00กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูลป.1700
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดวังตง
17:00กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูลป.1700
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดปะเหรียน
17:00กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูลป.1700
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดย่านตาขาว
17:00กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูลป.1648
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านนา
17:00กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล ป.1700
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านบ่อล้อ
19:40กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ป.1632
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สิชล
17:20กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 32693
18:30กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนังป.1594
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าศาลา
17:20กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 32693
18:30กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนังป.1594
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. นครศรีธรรมราช
17:20กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 32693
17:20กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 24924
19:00กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 32693
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง
17:00กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล ป.1567
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลVIP 32662
19:00กรุงเทพฯ – ตรังVIP 32662
19:40กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ป.1567
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ปากพนัง
18:30กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนังป.1619
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เชียรใหญ่
19:40กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ป.1632
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ขนอม
20:00กรุงเทพฯ – ขนอม ป.1551
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – น้ำตกโฉ
20:00กรุงเทพฯ – ขนอมป.1551
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – เขาหัวช้าง
17:20กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช VIP 32638
19:00กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช VIP 32638
17:20กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช VIP 24857
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คลองเหลง
17:20กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 32693
19:00กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 32693
17:20 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 24924
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ชะอวด
19:40กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ป.1628
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านทุ่งโป๊ะ
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลVIP 32733
19:40กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ป.1628
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกสวนผัก
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลVIP 32733
19:40กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ป.1628
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.จุฬาภรณ์
19:40กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ป.1628
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล VIP 32733
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล VIP 32977
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าบอน
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลVIP 32815
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เขาชัยสน
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลVIP 32769
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – นาโหนด
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล VIP 32769
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าแค
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลVIP 32769
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกเอเชีย
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลVIP 32733
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.รัตภูมิ
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลVIP 32815
19:30กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลป.1698
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกคูหา
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลVIP 32815
19:30กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลป.1698
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.นาสีทอง
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลVIP 32848
19:30กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลป.1727
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.เขาพระ
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลVIP 32848
19:30 กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลป.1727
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าชะมวง
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลVIP 32848
19:30กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลป.1727
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ด่านนอก
18:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32863
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าแพ
17:00กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล ป.1736
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สตูล
17:00 กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูลป.1736
19:30กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลป.1727
18:00 กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลVIP 32848
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ฉลุง
17:00กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูลป.1736
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล VIP 32848
19:30กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล ป.1727
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ควนกาหลง
18:00 กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลVIP 32848
19:30กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลป.1727
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ควนโดน
18:00กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลVIP 32848
19:30กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูลป.1727
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ละงู
17:00กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูลป.1700
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กาญจนดิษฐ์
17:20กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 32638
17:20 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 24857
19:00 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 32638
19:50 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชป.1551
20:00กรุงเทพฯ – ขนอมป.1551
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จ.สุราษฎร์ธานี
17:20กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 32582
17:20กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 24776
19:00กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 32582
19:50 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชป.1499
20:00กรุงเทพฯ – ขนอมป.1499
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าเรือเฟอรี่ ดอนสัก
20:00 กรุงเทพฯ – ขนอมป.1551
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านใน
17:20กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 32638
17:20กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 24857
19:00กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 32638
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกพุนพิน
17:20กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 32582
17:20กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 24776
19:00กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชVIP 32582
บขส. ตรัง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
17:00ตรัง – กรุงเทพฯVIP 32739
17:35สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯป.1634
จุดจอดบ้านบ่อล้อ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
16:10เชียรใหญ่ – ทุ่งสง – กรุงเทพฯป.1632
บขส. นครศรีธรรมราช – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
17:30ปากพนัง – กรุงเทพฯ (หมอชิต)ป.1594
17:50นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯป.1594
18:00นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯVIP 32693
อ. ทุ่งสง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
17:30เชียรใหญ่ – ทุ่งสง – กรุงเทพฯป.1567
18:15ตรัง – กรุงเทพฯVIP 32662
18:55สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ VIP 32662
19:05สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ ป.1567
19:40สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯป.1567
อ.ปากพนัง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
16:30ปากพนัง – กรุงเทพฯ (หมอชิต) ป.1619
อ.เชียรใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
16:00 เชียรใหญ่ – ทุ่งสง – กรุงเทพฯป.1632
อ.ขนอม – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
17:30 ขนอม – กรุงเทพฯ ป.1551
บขส. พัทลุง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
18:00สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯVIP 32733
18:45สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯป.1628
บขส. สตูล – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
15:05 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯป.1736
15:30สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯVIP 32848
16:15สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯป.1727
บขส. จ.สุราษฎร์ธานี – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
19:15ขนอม – กรุงเทพฯป.1499

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์

ศรีสุเทพทัวร์
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์
โทร. 089-4738198
จุดจอด อ.ขนอม จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-528605
จุดจอด อ.เชียรใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-386211
จุดจอดบ้านบ่อล้อ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 085-5841401
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-215173
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ออฟฟิต ศรีสุเทพ
โทร. 075-348089
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 074-723435,089-6538593
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 087-4725252
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 089-4741352
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง
โทร. 075-518132
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72
โทร. 02-894-6167,02-894-6166

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ ศรีสุเทพทัวร์ และเดินทางผ่านจุดจอดรถ กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล , กรุงเทพฯ – ตรัง , กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล, กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่, กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช, กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง, กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล, กรุงเทพฯ – ตรัง, กรุงเทพฯ – ขนอม , กรุงเทพฯ – ขนอม, กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช , กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก, ตรัง – กรุงเทพฯ, สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ, เชียรใหญ่ – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ, ปากพนัง – กรุงเทพฯ (หมอชิต), นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ, สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ , สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ , สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ, ปากพนัง – กรุงเทพฯ (หมอชิต) , ขนอม – กรุงเทพฯ , ขนอม – กรุงเทพฯ, ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถศรีสุเทพทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ตรัง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดทุ่งยาว

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอด ต.สุโละ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดวังตง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดปะเหรียน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดย่านตาขาว

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านนา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านบ่อล้อ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สิชล

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าศาลา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. นครศรีธรรมราช

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ปากพนัง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เชียรใหญ่

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ขนอม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – น้ำตกโฉ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – เขาหัวช้าง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คลองเหลง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ชะอวด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านทุ่งโป๊ะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกสวนผัก

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.จุฬาภรณ์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าบอน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เขาชัยสน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – นาโหนด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าแค

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกเอเชีย

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.รัตภูมิ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกคูหา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.นาสีทอง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.เขาพระ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าชะมวง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ด่านนอก

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าแพ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สตูล

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ฉลุง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ควนกาหลง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ควนโดน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ละงู

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กาญจนดิษฐ์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จ.สุราษฎร์ธานี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าเรือเฟอรี่ ดอนสัก

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านใน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกพุนพิน

บขส. ตรัง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

จุดจอดบ้านบ่อล้อ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

บขส. นครศรีธรรมราช – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

อ. ทุ่งสง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

อ.ปากพนัง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

อ.เชียรใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

อ.ขนอม – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

บขส. พัทลุง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

บขส. สตูล – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

บขส. จ.สุราษฎร์ธานี – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ศรีสุเทพทัวร์ ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^