ศรีสยามทัวร์

รถทัวร์ศรีสยามทัวร์
ภาพรถทัวร์ศรีสยามทัวร์

ศรีสยามทัวร์ รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), อ. ทุ่งสง, อ.หัวไทร, หนองหงษ์, อ.จุฬาภรณ์, อ.ตะโหมด, ป่าพยอม, บขส. พัทลุง, อ.เขาชัยสน, แยกเอเชีย, บขส. สงขลา, อ.นาทวี, บขส. จะนะ, หาดใหญ่, ต.ม่วงงาม, หน้า อ.สทิงพระ, สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด, สี่แยกระโนด, แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ, ด่านสะเดา , สิงหนคร , คลองแงะ, แยกคูหา , สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ศรีสยามทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์ศรีสยามทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์ศรีสยามทัวร์ เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง
07:20กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ป.1567
17:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) VIP 24882
18:00กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1567
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก VIP 32662
19:25กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า)VIP 32662
20:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ป.1567
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.หัวไทร
19:25กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) VIP 32748
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หนองหงษ์
07:20กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1628
17:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่)VIP 24977
18:00กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1628
20:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ป.1628
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32733
08:00กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า)ป.1628
17:50กรุงเทพฯ – สงขลาป.1628
18:00กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1628
18:00กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32733
19:50กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 24977
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.จุฬาภรณ์
18:00กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1628
20:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ป.1628
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด
07:20กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1698
17:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) VIP 241025
18:00กรุงเทพฯ – นาทวีป.1698
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32815
20:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ป.1698
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าพยอม
07:20กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1628
18:00กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1628
20:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ป.1628
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32733
17:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่)VIP 24977
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง
07:20กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ป.1628
18:00กรุงเทพฯ – นาทวีป.1628
20:30 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ป.1628
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32733
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เขาชัยสน
07:20กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ป.1698
18:00กรุงเทพฯ – นาทวีป.1698
20:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ป.1698
17:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่)VIP 241025
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32815
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกเอเชีย
17:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่)VIP 24977
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สงขลา
17:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) VIP 241120
19:25กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า)VIP 32857
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.นาทวี
18:00กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1740
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จะนะ
18:00 กรุงเทพฯ – นาทวีป.1740
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หาดใหญ่
07:20กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1698
17:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) VIP 241086
18:00กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1698
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32815
20:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ป.1698
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.ม่วงงาม
19:25 กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า)VIP 32857
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หน้า อ.สทิงพระ
19:25กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) VIP 32811
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด
19:25กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) VIP 32779
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกระโนด
19:25 กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า)VIP 32779
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
07:20กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1698
17:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) VIP 241086
18:00กรุงเทพฯ – นาทวีป.1698
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32815
20:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ป.1698
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ด่านสะเดา
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32863
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สิงหนคร
19:25กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า)VIP 32857
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คลองแงะ
18:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32863
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกคูหา
18:00 กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1698
18:50กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอกVIP 32815
บขส. สงขลา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
15:00สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)ป.1734
1,120สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)VIP 241120
หาดใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
08:15หาดใหญ่ – กรุงเทพฯป.1698
17:00ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ป.1698
18:00นาทวี – กรุงเทพฯ ป.1698
16:00ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯVIP 32815

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ศรีสยามทัวร์

ศรีสยามทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 33
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่
โทร. 074-429525
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62
โทร. 02-8946160 – 2

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ ศรีสยามทัวร์ และเดินทางผ่านจุดจอดรถ กรุงเทพฯ – หาดใหญ่, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) , กรุงเทพฯ – นาทวี , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก , กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า), กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่), กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า), กรุงเทพฯ – สงขลา, กรุงเทพฯ – สงขลา , กรุงเทพฯ – นาทวี, สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า), หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ, ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ , นาทวี – กรุงเทพฯ , ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ, ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถศรีสยามทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.หัวไทร

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หนองหงษ์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.จุฬาภรณ์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าพยอม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เขาชัยสน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกเอเชีย

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สงขลา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.นาทวี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จะนะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หาดใหญ่

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.ม่วงงาม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หน้า อ.สทิงพระ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกระโนด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ด่านสะเดา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สิงหนคร

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คลองแงะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกคูหา

บขส. สงขลา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

หาดใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ศรีสยามทัวร์ ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^