ลิกไนท์ทัวร์

รถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์
ภาพรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์

ลิกไนท์ทัวร์ รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), บขส.กระบี่, อ.คลองท่อม, อ.ปลายพระยา, อ.ลำทับ, อ.เหนือคลอง, อ.อ่าวลึก, อ.เขาพนม, บ้านทุ่ง, อ.ทุ่งใหญ่, บขส. พังงา, อ.ทับปุด, อ.คุระบุรี, อ.ตะกั่วป่า, อ.กะปง, อ.กะเปอร์ , อ.พระแสง, สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ, บขส จ.นครราชสีมา,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ลิกไนท์ทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์ เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส.กระบี่
07:00สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ ป.1637
17:30แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่ป.1637
19:00แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่VIP 24938
20:40สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ ป.1637
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.คลองท่อม
20:00 ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ ป.1594
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ปลายพระยา
07:00สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ ป.1610
17:30แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่ ป.1610
18:40ทับปุด-พังงาป.1610
20:40สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ ป.1610
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ลำทับ
20:00ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ ป.1594
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เหนือคลอง
19:00แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ VIP 24938
20:00ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ป.1623
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.อ่าวลึก
07:00สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ ป.1610
17:30แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่ป.1610
18:40ทับปุด-พังงา ป.1610
20:40สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ป.1610
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เขาพนม
19:00แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่VIP 24938
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านทุ่ง
07:00สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ป.1637
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ทุ่งใหญ่
20:00ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ป.1554
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พังงา
18:40ทับปุด-พังงาป.1571
19:05กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงาVIP 32701
19:05กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงาVIP 24935
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ทับปุด
18:40ทับปุด-พังงาป.1560
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.คุระบุรี
19:05กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา VIP 32653
19:05กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา VIP 24871
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะกั่วป่า
19:05กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงาVIP 32653
19:05กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงาVIP 24871
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กะปง
19:05กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงาVIP 32701
19:05กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงาVIP 24935
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กะเปอร์
19:05กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา VIP 32653
19:05กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา VIP 24871
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.พระแสง
07:00สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ป.1564
17:30แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่ป.1564
19:00แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่VIP 24938
20:40สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ป.1564
บขส.กระบี่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
08:00กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพป.1637
16:10กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพป.1623
17:00กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพVIP 24938
17:10กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ VIP 32743
17:20กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ VIP 24938
บขส.กระบี่ – บขส จ.นครราชสีมา
16:50กระบี่-โคราช VIP 32924
16:50กระบี่-โคราช VIP 241,232
บขส. พังงา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
15:30พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) VIP 32701
15:30พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) VIP 24935
17:00พังงา – กรุงเทพป.1571
อ.ตะกั่วป่า – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
17:15พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) VIP 32653
17:15พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) VIP 24871
บขส จ.นครราชสีมา – บขส.กระบี่
16:50โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ VIP 32924
16:50โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ VIP 241,232

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ลิกไนท์ทัวร์

ลิกไนท์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่
โทร. 0-7566-3502
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา
โทร. 0-4424-5123,08-9672-4333
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา
โทร. 0-7641-2300
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39
โทร. 0-2894-6151-2
อ.ตะกั่วป่า จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า
โทร. 0-7641-2300

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ ลิกไนท์ทัวร์ และเดินทางผ่านจุดจอดรถ สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ , แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่, แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่, สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ , ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ , แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่ , ทับปุด-พังงา, แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ , ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่, ทับปุด-พังงา , สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่, สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่, กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา, กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา , กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ, กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ, กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ, กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ , กระบี่-โคราช , พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) , พังงา – กรุงเทพ, โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ , ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถลิกไนท์ทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส.กระบี่

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.คลองท่อม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ปลายพระยา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ลำทับ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เหนือคลอง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.อ่าวลึก

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เขาพนม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านทุ่ง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ทุ่งใหญ่

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พังงา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ทับปุด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.คุระบุรี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะกั่วป่า

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กะปง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กะเปอร์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.พระแสง

บขส.กระบี่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

บขส.กระบี่ – บขส จ.นครราชสีมา

บขส. พังงา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

อ.ตะกั่วป่า – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

บขส จ.นครราชสีมา – บขส.กระบี่

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ลิกไนท์ทัวร์ ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^