มหาชนะชัย-อุบลทัวร์

มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, พยัคภูมิพิสัย, สำนักงานชนะภัยทัวร์(พยัคฆภูมิพิสัย), มหาชนะชัย, คำเขื่อนแก้ว, สุวรรณภูมิ, เกษตรวิสัย, พนมไพร, บขส จ.อุบลราชธานี, ข้างโรงเรียนบ้านกอก, บ้านแคน, เขื่องใน (ตรงข้ามธกส.), ตรงข้ามโรงเรียนค้อวัง, กรุงเทพ หมอชิต2, ยางชุมน้อย

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพยัคภูมิพิสัย
20:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32466
20:30กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32466
21:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32466
กรุงเทพ หมอชิต 2 – สำนักงานชนะภัยทัวร์(พยัคฆภูมิพิสัย)
20:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) VIP 32466
20:30กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32466
21:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32466
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดมหาชนะชัย
20:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32466
20:30กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32466
21:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32466
กรุงเทพ หมอชิต 2 – คำเขื่อนแก้ว
20:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32481
20:30กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32481
21:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32481
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดสุวรรณภูมิ
20:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32466
20:30กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32466
21:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32466
กรุงเทพ หมอชิต 2 – เกษตรวิสัย
20:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) VIP 32466
20:30กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32466
21:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32466
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพนมไพร
20:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32466
20:30กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32466
21:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32466
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อุบลราชธานี
20:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32544
20:30กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32544
21:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32544
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก
20:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32544
20:30กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)VIP 32544
21:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) VIP 32544
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านแคน
20:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) VIP 32544
20:30กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) VIP 32544
21:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) VIP 32544
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.)
20:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) VIP 32544
20:30กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) VIP 32544
21:00กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) VIP 32544
จุดจอดตรงข้ามโรงเรียนค้อวัง – กรุงเทพ หมอชิต2
19:30เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน) ป.1421
จุดจอดยางชุมน้อย – กรุงเทพ หมอชิต2
19:00 เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน) ป.1430
จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก – กรุงเทพ หมอชิต2
18:00ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก) VIP 32529
จุดจอดบ้านแคน – กรุงเทพ หมอชิต2
18:20ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก) VIP 32529
จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.) – กรุงเทพ หมอชิต2
18:00เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน) ป.1466

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว มหาชนะชัย-อุบลทัวร์

มหาชนะชัย-อุบลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ช่องจำหน่ายตั๋วมหาชนะชัย-อุบลทัวร์ อุบลฯ-กรุงเทพฯ
โทร. 088-1704562
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลย 33
โทร. 0-2936-0411

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ และเดินทางผ่านจุดจอดรถ กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก), กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) , เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน) , ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก) ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถมหาชนะชัย-อุบลทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพยัคภูมิพิสัย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – สำนักงานชนะภัยทัวร์(พยัคฆภูมิพิสัย)

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดมหาชนะชัย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – คำเขื่อนแก้ว

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดสุวรรณภูมิ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เกษตรวิสัย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพนมไพร

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านแคน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.)

จุดจอดตรงข้ามโรงเรียนค้อวัง – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดยางชุมน้อย – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดบ้านแคน – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.) – กรุงเทพ หมอชิต2

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^