ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

รถทัวร์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
ภาพรถทัวร์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), อ. ทุ่งสง, อ.หัวไทร, บขส. นราธิวาส, อ.ตากใบ, อ.สุไหงโกลก, บขส. ปัตตานี, อ.สายบุรี, อ.ตะโหมด, บขส. พัทลุง, บขส. ยะลา, อ.บันนังสตา, อ.ธารโต, อ.เบตง, บขส. สงขลา, บขส. จะนะ, หาดใหญ่, ต.ม่วงงาม, หน้า อ.สทิงพระ, สี่แยกระโนด, แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ, ด่านสะเดา , ปาดังเบซาร์ , สี่แยกบ้านน้ำกระจาย, อ.ด่านนอก, สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ, บขส จ.นครราชสีมา, ท่าพัทยา, บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง
15:00กรุงเทพฯ – สุไหงโกลกป.1567
16:00กรุงเทพฯ – เบตง ป.1567
16:50กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32662
18:20กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ป.1567
20:00กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่VIP 32662
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.หัวไทร
08:00กรุงเทพฯ – สงขลาVIP 32748
16:50กรุงเทพฯ – สงขลาป.1641
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. นราธิวาส
15:00กรุงเทพฯ – สุไหงโกลกป.1844
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตากใบ
15:00กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก ป.1891
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.สุไหงโกลก
15:00กรุงเทพฯ – สุไหงโกลกป.1891
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ปัตตานี
15:00กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก ป.1774
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.สายบุรี
15:00กรุงเทพฯ – สุไหงโกลกป.1844
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด
15:00กรุงเทพฯ – สุไหงโกลกป.1659
16:00กรุงเทพฯ – เบตง ป.1659
18:20กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ป.1659
20:00กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่VIP 32769
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง
15:00กรุงเทพฯ – สุไหงโกลกป.1628
16:00กรุงเทพฯ – เบตงป.1628
18:20กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ป.1628
20:00กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่ VIP 32733
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ยะลา
16:00กรุงเทพฯ – เบตงป.1794
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บันนังสตา
16:00กรุงเทพฯ – เบตงป.1824
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ธารโต
16:00กรุงเทพฯ – เบตงป.1839
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เบตง
16:00กรุงเทพฯ – เบตงป.1895
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สงขลา
16:50กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32857
08:00กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32857
16:50กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1734
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จะนะ
15:00กรุงเทพฯ – สุไหงโกลกป.1724
16:00กรุงเทพฯ – เบตง ป.1724
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หาดใหญ่
15:00กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก ป.1698
16:00 กรุงเทพฯ – เบตง ป.1698
18:20 กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ป.1698
20:00กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่VIP 32815
15:30กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ป.1698
17:30 กรุงเทพฯ – ด่านนอก VIP 32815
19:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ VIP 241086
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.ม่วงงาม
16:50กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32857
08:00 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32857
16:50กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1734
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หน้า อ.สทิงพระ
16:50 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32811
08:00กรุงเทพฯ – สงขลาVIP 32811
16:50กรุงเทพฯ – สงขลาป.1695
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกระโนด
16:50กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32779
16:50กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1668
08:00กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32779
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
15:00กรุงเทพฯ – สุไหงโกลกป.1698
18:20กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ป.1698
20:00กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่VIP 32815
15:30กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ ป.1698
17:30 กรุงเทพฯ – ด่านนอกVIP 32815
19:30กรุงเทพฯ – หาดใหญ่VIP 241086
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ด่านสะเดา
18:20กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ ป.1740
15:30กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ ป.1740
17:30กรุงเทพฯ – ด่านนอกVIP 32863
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ปาดังเบซาร์
15:30 กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ ป.1740
18:20กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ ป.1740
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกบ้านน้ำกระจาย
08:00กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32857
16:50กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1734
16:50กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32857
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ด่านนอก
17:30กรุงเทพฯ – ด่านนอกVIP 32863
บขส. สงขลา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
16:50สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) VIP 32857
17:30สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)VIP 32857
หาดใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
15:30 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่) VIP 32815
17:30ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯป.1698
15:00หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่) ป.1698
17:30หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่)VIP 241086
20:00ด่านนอก – กรุงเทพฯ VIP 32815
หาดใหญ่ – บขส จ.นครราชสีมา
16:30ด่านนอก – นครราชสีมาVIP 321,037
16:30ด่านนอก – นครราชสีมาVIP 241,383
หาดใหญ่ – ท่าพัทยา
15:30ด่านนอก – ระยองVIP 32951
15:30ด่านนอก – ระยองVIP 241,268
หาดใหญ่ – บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2
15:30ด่านนอก – ระยองVIP 321,012
15:30ด่านนอก – ระยองVIP 241,350
บขส จ.นครราชสีมา – หาดใหญ่
16:00นครราชสีมา – ด่านนอกVIP 321,037
16:00นครราชสีมา – ด่านนอกVIP 241,383
ท่าพัทยา – หาดใหญ่
17:30ระยอง – ด่านนอกVIP 32951
17:30ระยอง – ด่านนอกVIP 241,268

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
ท่าพัทยา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 038-410-748
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 044-270092,080-2952003
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 29,30,31
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์)
โทร. 0-7446-5203
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58
โทร. 0-2894-6330,02-894-6331

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ และเดินทางผ่านจุดจอดรถ กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก, กรุงเทพฯ – เบตง , กรุงเทพฯ – สงขลา , กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์, กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่, กรุงเทพฯ – สงขลา, กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก , กรุงเทพฯ – เบตง, กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่ , กรุงเทพฯ – ด่านนอก , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ , กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ , กรุงเทพฯ – ด่านนอก, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่, สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) , สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า), หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่) , ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ, หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่), ด่านนอก – กรุงเทพฯ , ด่านนอก – นครราชสีมา, ด่านนอก – ระยอง, นครราชสีมา – ด่านนอก, ระยอง – ด่านนอก, ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.หัวไทร

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. นราธิวาส

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตากใบ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.สุไหงโกลก

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ปัตตานี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.สายบุรี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ยะลา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บันนังสตา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ธารโต

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เบตง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สงขลา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จะนะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หาดใหญ่

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.ม่วงงาม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หน้า อ.สทิงพระ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกระโนด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ด่านสะเดา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ปาดังเบซาร์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกบ้านน้ำกระจาย

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ด่านนอก

บขส. สงขลา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

หาดใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

หาดใหญ่ – บขส จ.นครราชสีมา

หาดใหญ่ – ท่าพัทยา

หาดใหญ่ – บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2

บขส จ.นครราชสีมา – หาดใหญ่

ท่าพัทยา – หาดใหญ่

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^