ปิยะประเสริฐทัวร์

รถทัวร์ปิยะประเสริฐทัวร์
ภาพรถทัวร์ปิยะประเสริฐทัวร์

ปิยะประเสริฐทัวร์ รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ อ. ทุ่งสง, บขส.ขอนแก่น, บขส จ.บึงกาฬ, บขส. พัทลุง, บขส จ.หนองคาย, บขส จ.อุดรธานี, หาดใหญ่, อ.ด่านนอก,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ปิยะประเสริฐทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์ปิยะประเสริฐทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์ปิยะประเสริฐทัวร์ เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
อ. ทุ่งสง – บขส.ขอนแก่น
11:00ด่านนอก – บึงกาฬ VIP 321,037
11:00ด่านนอก – บึงกาฬ VIP 241,383
อ. ทุ่งสง – บขส จ.บึงกาฬ
11:00ด่านนอก – บึงกาฬVIP 321,287
11:00ด่านนอก – บึงกาฬVIP 241,716
บขส. พัทลุง – บขส.ขอนแก่น
09:30ด่านนอก – บึงกาฬVIP 321,109
09:30ด่านนอก – บึงกาฬVIP 241,478
บขส. พัทลุง – บขส จ.บึงกาฬ
09:30ด่านนอก – บึงกาฬVIP 321,361
09:30ด่านนอก – บึงกาฬVIP 241,814
บขส. พัทลุง – บขส จ.หนองคาย
09:30ด่านนอก – บึงกาฬVIP 321,250
09:30ด่านนอก – บึงกาฬVIP 241,666
บขส. พัทลุง – บขส จ.อุดรธานี
09:30ด่านนอก – บึงกาฬVIP 321,203
09:30ด่านนอก – บึงกาฬVIP 241,607
หาดใหญ่ – บขส.ขอนแก่น
08:30 ด่านนอก – บึงกาฬVIP 321,191
08:30 ด่านนอก – บึงกาฬVIP 241,588
หาดใหญ่ – บขส จ.บึงกาฬ
08:30ด่านนอก – บึงกาฬVIP 321,441
08:30ด่านนอก – บึงกาฬVIP 241,921
หาดใหญ่ – บขส จ.หนองคาย
08:30ด่านนอก – บึงกาฬVIP 321,329
08:30ด่านนอก – บึงกาฬVIP 241,772
หาดใหญ่ – บขส จ.อุดรธานี
08:30ด่านนอก – บึงกาฬ VIP 321,287
08:30ด่านนอก – บึงกาฬ VIP 241,716
บขส.ขอนแก่น – อ. ทุ่งสง
13:30บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 321,037
13:30บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 241,383
บขส.ขอนแก่น – บขส. พัทลุง
13:30บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 321,109
บขส.ขอนแก่น – หาดใหญ่
13:30บึงกาฬ – ด่านนอก VIP 321,191
13:30บึงกาฬ – ด่านนอก VIP 241,588
บขส.ขอนแก่น – อ.ด่านนอก
13:30บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 321,239
13:30บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 241,652
บขส จ.หนองคาย – บขส. พัทลุง
10:00บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 321,250
10:00บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 241,666
บขส จ.หนองคาย – หาดใหญ่
10:00บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 321,329
10:00บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 241,772
บขส จ.หนองคาย – อ.ด่านนอก
10:00บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 321,380
10:00บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 241,840
อ.ด่านนอก – บขส.ขอนแก่น
07:00ด่านนอก – บึงกาฬ VIP 321,239
07:00ด่านนอก – บึงกาฬ VIP 241,652
อ.ด่านนอก – บขส จ.บึงกาฬ
07:00ด่านนอก – บึงกาฬ VIP 321,491
07:00ด่านนอก – บึงกาฬ VIP 241,988
อ.ด่านนอก – บขส จ.หนองคาย
07:00ด่านนอก – บึงกาฬVIP 321,380
07:00ด่านนอก – บึงกาฬVIP 241,840
อ.ด่านนอก – บขส จ.อุดรธานี
07:00ด่านนอก – บึงกาฬVIP 321,336
07:00ด่านนอก – บึงกาฬVIP 241,781
บขส จ.บึงกาฬ – อ. ทุ่งสง
08:00บึงกาฬ – ด่านนอก VIP 321,287
08:00บึงกาฬ – ด่านนอก VIP 241,716
บขส จ.บึงกาฬ – บขส. พัทลุง
08:00บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 321,361
08:00บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 241,814
บขส จ.บึงกาฬ – หาดใหญ่
08:00บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 321,441
08:00บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 241,921
บขส จ.บึงกาฬ – อ.ด่านนอก
08:00บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 321,491
08:00บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 241,988
บขส จ.อุดรธานี – บขส. พัทลุง
11:30บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 321,205
11:30บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 241,607
บขส จ.อุดรธานี – หาดใหญ่
11:30บึงกาฬ – ด่านนอก VIP 321,287
11:30บึงกาฬ – ด่านนอก VIP 241,716
บขส จ.อุดรธานี – อ.ด่านนอก
11:30บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 321,336
11:30บึงกาฬ – ด่านนอกVIP 241,781

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ปิยะประเสริฐทัวร์

ปิยะประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.ขอนแก่น
โทร. 043-247333 , 043-235888
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ทุ่งสง
โทร. 089-4741325
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์ จ.บึงกาฬ
โทร. 042-491010 , 083-3477658
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จ.พัทลุง
โทร. 087-2930186
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ด่านนอก
โทร. 081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.หนองคาย
โทร. 042-460205 , 0885620632
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.อุดรธานี
โทร. 042-343403 , 083-6603510
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.หาดใหญ่
โทร. 074-465203

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ ปิยะประเสริฐทัวร์ และเดินทางผ่านจุดจอดรถ ด่านนอก – บึงกาฬ , ด่านนอก – บึงกาฬ, บึงกาฬ – ด่านนอก, บึงกาฬ – ด่านนอก , ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถปิยะประเสริฐทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

อ. ทุ่งสง – บขส.ขอนแก่น

อ. ทุ่งสง – บขส จ.บึงกาฬ

บขส. พัทลุง – บขส.ขอนแก่น

บขส. พัทลุง – บขส จ.บึงกาฬ

บขส. พัทลุง – บขส จ.หนองคาย

บขส. พัทลุง – บขส จ.อุดรธานี

หาดใหญ่ – บขส.ขอนแก่น

หาดใหญ่ – บขส จ.บึงกาฬ

หาดใหญ่ – บขส จ.หนองคาย

หาดใหญ่ – บขส จ.อุดรธานี

บขส.ขอนแก่น – อ. ทุ่งสง

บขส.ขอนแก่น – บขส. พัทลุง

บขส.ขอนแก่น – หาดใหญ่

บขส.ขอนแก่น – อ.ด่านนอก

บขส จ.หนองคาย – บขส. พัทลุง

บขส จ.หนองคาย – หาดใหญ่

บขส จ.หนองคาย – อ.ด่านนอก

อ.ด่านนอก – บขส.ขอนแก่น

อ.ด่านนอก – บขส จ.บึงกาฬ

อ.ด่านนอก – บขส จ.หนองคาย

อ.ด่านนอก – บขส จ.อุดรธานี

บขส จ.บึงกาฬ – อ. ทุ่งสง

บขส จ.บึงกาฬ – บขส. พัทลุง

บขส จ.บึงกาฬ – หาดใหญ่

บขส จ.บึงกาฬ – อ.ด่านนอก

บขส จ.อุดรธานี – บขส. พัทลุง

บขส จ.อุดรธานี – หาดใหญ่

บขส จ.อุดรธานี – อ.ด่านนอก

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ปิยะประเสริฐทัวร์ ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^