ประหยัดทัวร์

รถทัวร์ประหยัดทัวร์
ภาพรถทัวร์ประหยัดทัวร์

ประหยัดทัวร์ รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, ต.ประทาย, กม.0, ชุมพวง, พยัคภูมิพิสัย, พุทไธสง, ทางพาด, สตึก, อ.วาปีปทุม, บขส อ.พนมไพร, บขส อ.สุวรรณภูมิ, เกษตรวิสัย, อ.รัตนบุรี, จดจอดท่าตูม, กรุงเทพ หมอชิต2,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ประหยัดทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์ประหยัดทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์ประหยัดทัวร์ เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ประทาย
07:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
08:00กรุงเทพฯ-วาปีปทุมป.1385
09:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
18:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
20:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
20:30กรุงเทพฯ-วาปีปทุมป.1385
21:30 กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
กรุงเทพ หมอชิต 2 – กม.0
07:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
08:00กรุงเทพฯ-วาปีปทุมป.1385
09:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
18:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
20:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
20:30กรุงเทพฯ-วาปีปทุมป.1385
21:30กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดชุมพวง
07:30กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย) ป.1385
20:30กรุงเทพฯ-รัตน ป.1ป.1385
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพยัคภูมิพิสัย
07:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
07:30กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย)ป.1385
08:00กรุงเทพฯ-วาปีปทุมป.1385
09:00 กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
18:00 กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
20:00 กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
20:30กรุงเทพฯ-วาปีปทุมป.1385
21:30กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพุทไธสง
07:00รุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
07:30กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย)ป.1385
08:00กรุงเทพฯ-วาปีปทุม ป.1385
09:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
18:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
20:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
20:30กรุงเทพฯ-วาปีปทุมป.1385
21:30กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
กรุงเทพ หมอชิต 2 – ทางพาด
20:30กรุงเทพฯ-รัตน ป.1ป.1385
กรุงเทพ หมอชิต 2 – สตึก
20:30กรุงเทพฯ-รัตน ป.1ป.1430
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.วาปีปทุม
08:00กรุงเทพฯ-วาปีปทุมป.1385
20:30กรุงเทพฯ-วาปีปทุมป.1385
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.พนมไพร
07:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
09:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
18:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
20:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
21:30กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.สุวรรณภูมิ
07:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
09:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
18:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
20:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
21:30กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
กรุงเทพ หมอชิต 2 – เกษตรวิสัย
07:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
09:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
18:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
20:00กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
21:30กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ป.1385
กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.รัตนบุรี
20:30กรุงเทพฯ-รัตน ป.1ป.1430
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จดจอดท่าตูม
20:30กรุงเทพฯ-รัตน ป.1ป.1430
จุดจอดพยัคภูมิพิสัย – กรุงเทพ หมอชิต2
08:00วาปีปทุม-กรุงเทพฯป.1385
08:00พยัคฆ์-กรุงเทพฯป.1385
08:30พนมไพร-กรุงเทพฯป.1385
08:30พยัคฆ์-กรุงเทพฯป.1385
09:30พนมไพร-กรุงเทพฯป.1385
09:30สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯป.1385
10:00เกษตร-กรุงเทพฯป.1385
19:30พยัคฆ์-กรุงเทพฯป.1385
20:00วาปีปทุม-กรุงเทพฯป.1385
20:00พยัคฆ์-กรุงเทพฯป.1385
20:20พนมไพร-กรุงเทพฯป.1385
21:20พนมไพร-กรุงเทพฯป.1385
21:30สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯป.1385
22:00 เกษตร-กรุงเทพฯ ป.1385
จุดจอดพุทไธสง – กรุงเทพ หมอชิต2
08:00พยัคฆ์-กรุงเทพฯป.1385
08:30วาปีปทุม-กรุงเทพฯป.1385
08:30พยัคฆ์-กรุงเทพฯป.1385
08:30พุทไธสง-กรุงเทพฯ ป.1385
09:30พนมไพร-กรุงเทพฯป.1385
10:30พนมไพร-กรุงเทพฯป.1385
10:30สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯป.1385
11:00เกษตร-กรุงเทพฯ ป.1385
19:30พยัคฆ์-กรุงเทพฯป.1385
20:00พยัคฆ์-กรุงเทพฯป.1385
20:30วาปีปทุม-กรุงเทพฯป.1385
20:30พุทไธสง-กรุงเทพฯป.1385
21:20พนมไพร-กรุงเทพฯป.1385
22:20พนมไพร-กรุงเทพฯป.1385
22:30สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯป.1385
23:00เกษตร-กรุงเทพฯป.1385
บขส อ.พนมไพร – กรุงเทพ หมอชิต2
06:30พนมไพร-กรุงเทพฯ ป.1385
07:30พนมไพร-กรุงเทพฯ ป.1385
18:20พนมไพร-กรุงเทพฯ ป.1385
19:20พนมไพร-กรุงเทพฯ ป.1385
เกษตรวิสัย – กรุงเทพ หมอชิต2
07:30พนมไพร-กรุงเทพฯป.1385
08:00เกษตร-กรุงเทพฯป.1385
08:30พนมไพร-กรุงเทพฯป.1385
08:30สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯป.1385
19:20พนมไพร-กรุงเทพฯป.1385
20:00 เกษตร-กรุงเทพฯป.1385
20:20พนมไพร-กรุงเทพฯ ป.1385
20:30สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯป.1385

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ประหยัดทัวร์

ประหยัดทัวร์
จุดจอด อ.เขมราฐ ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า เกียรติสุรนนท์
โทร. 089-2443206
จุดจอดปากแซง อยู่ใกล้ป้อมตำรวจ ตชด. บ้าน1 ชั้น ตรงข้ามวัด
โทร. 089-2443206
จุดจอดพุทไธสง ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 063-7481868
จุดจอดเกษตรวิสัย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 063-7481863
พยัคฆภูมิพิสัย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 063-7481864
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธรแห่งที่2
โทร. 089-2443206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 089-2443206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 0-4359-0345
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 0-4358-1705
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42
โทร. 0-2936-0496

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ ประหยัดทัวร์ และเดินทางผ่านจุดจอดรถ กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) , กรุงเทพฯ-วาปีปทุม, กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) , กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย) , กรุงเทพฯ-รัตน ป.1, กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย), รุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) , กรุงเทพฯ-วาปีปทุม , วาปีปทุม-กรุงเทพฯ, พยัคฆ์-กรุงเทพฯ, พนมไพร-กรุงเทพฯ, สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ, เกษตร-กรุงเทพฯ, เกษตร-กรุงเทพฯ , พุทไธสง-กรุงเทพฯ , เกษตร-กรุงเทพฯ , พุทไธสง-กรุงเทพฯ, พนมไพร-กรุงเทพฯ , ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถประหยัดทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ประทาย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – กม.0

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดชุมพวง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพยัคภูมิพิสัย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพุทไธสง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – ทางพาด

กรุงเทพ หมอชิต 2 – สตึก

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.วาปีปทุม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.พนมไพร

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.สุวรรณภูมิ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เกษตรวิสัย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.รัตนบุรี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จดจอดท่าตูม

จุดจอดพยัคภูมิพิสัย – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดพุทไธสง – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส อ.พนมไพร – กรุงเทพ หมอชิต2

เกษตรวิสัย – กรุงเทพ หมอชิต2

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ประหยัดทัวร์ ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^