บุษราคัมทัวร์

รถทัวร์บุษราคัมทัวร์
ภาพรถทัวร์บุษราคัมทัวร์

บุษราคัมทัวร์ รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, บขส.ขอนแก่น, อ.บ้านไผ่, บขส จ.เชียงราย, บขส. อ.แม่สาย, อ.พาน, อ.แม่จัน, บ้านดู่, แม่ฟ้าหลวง, ห้วยไคร้, บขส. เชียงใหม่ (อาเขต), อ.ฝาง, บ้านท่าตอน, อ.เชียงดาว, ไชยปราการ, บขส จ.นครราชสีมา, โนนแดง, ต.ประทาย, บขส จ.นครสวรรค์, บขส จ.น่าน, พุทไธสง, บขส จ.พะเยา, อ.แม่ใจ, อ.ร้องกวาง, บขส จ.แพร่, บขส จ.ยโสธร, อ.ป่าติ้ว, เกษตรวิสัย, บขส จ.หนองคาย, อ.ท่าบ่อ, อ.ศรีเชียงใหม่, อ.สังคม, บขส จ.หนองบัวลำภู, นาคำไฮ, กุดดินจี่, กุดกระสู้, นาด่าน, นากลาง, บขส จ.อำนาจเจริญ, อ.น้ำโสม, อ.สร้างคอม, อ.บ้านผือ, บ้านกลางใหญ่, อ.หนองผือ, อ.เขมราฐ, ปากแซง, บ้านบก, บขส. เชียงราย, กรุงเทพ หมอชิต2, อ.ปทุมราชวงศา,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

บุษราคัมทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส.ขอนแก่น
19:30กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – บขส. ขอนแก่นป.1592
20:30กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – บขส. ขอนแก่นป.1592
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านไผ่
19:30กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – อ.บ้านไผ่ ขอนแก่นป.1592
20:30กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – อ.บ้านไผ่ ขอนแก่นป.1592
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.เชียงราย
17:45กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) VIP 32674
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.แม่สาย
17:45กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส)VIP 32727
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.พาน
17:45กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส)VIP 32674
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.แม่จัน
17:45กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส)VIP 32727
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านดู่
17:45กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส)VIP 32699
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแม่ฟ้าหลวง
17:45กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส)VIP 32699
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดห้วยไคร้
17:45กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) VIP 32727
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)
17:30กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) VIP 32617
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ฝาง
17:30กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) VIP 32743
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด บ้านท่าตอน
17:30กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) VIP 32762
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เชียงดาว
17:30กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) VIP 32676
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดไชยปราการ
17:30กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) VIP 32743
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.นครราชสีมา
20:30กทม-หนองคาย-สังคม(ส) ป.1592
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโนนแดง
20:00กทม-ปากแซง(ส)VIP 32506
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ประทาย
20:00กทม-ปากแซง(ส)VIP 32506
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.นครสวรรค์
17:45กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส)VIP 32277
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.น่าน
13:30กทม-น่าน(ส) ป.1508
20:00กทม-น่าน(ส)ป.1508
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพุทไธสง
20:00กทม-ปากแซง(ส)VIP 32506
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.พะเยา
17:45กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) VIP 32599
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.แม่ใจ
17:45กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส)VIP 32674
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ร้องกวาง
17:45กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส)VIP 32510
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.แพร่
13:30กทม-น่าน(ส) ป.1418
17:45กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส)VIP 32487
20:00กทม-น่าน(ส)ป.1418
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ยโสธร
20:00กทม-ปากแซง(ส)VIP 32506
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ป่าติ้ว
20:00กทม-ปากแซง(ส)VIP 32506
กรุงเทพ หมอชิต 2 – เกษตรวิสัย
20:00ทม-ปากแซง(ส)VIP 32506
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองคาย
19:30กทม-หนองคาย-สร้างคอม(ส) ป.1550
20:30กทม-หนองคาย-สังคม(ส) ป.1550
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ท่าบ่อ
20:30กทม-หนองคาย-สังคม(ส) ป.1550
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
20:30กทม-หนองคาย-สังคม(ส) ป.1550
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สังคม
20:30กทม-หนองคาย-สังคม(ส)ป.1592
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองบัวลำภู
19:45กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) VIP 24680
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาคำไฮ
19:45กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) VIP 24680
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดดินจี่
19:45กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) VIP 24680
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดกระสู้
19:45กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) VIP 24680
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาด่าน
19:45กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) VIP 24680
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนากลาง
19:45กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) VIP 24680
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อำนาจเจริญ
20:00กทม-ปากแซง(ส)VIP 32506
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.น้ำโสม
19:45กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) VIP 24680
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สร้างคอม
19:30 กทม-หนองคาย-สร้างคอม(ส) ป.1550
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านผือ
19:45กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) VIP 24680
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านกลางใหญ่
19:45กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) VIP 24680
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองผือ
20:00กทม-ปากแซง(ส)VIP 32565
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เขมราฐ
20:00กทม-ปากแซง(ส)VIP 32565
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดปากแซง
20:00กทม-ปากแซง(ส) VIP 32594
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านบก
20:00กทม-ปากแซง(ส)VIP 32594
บขส. เชียงราย – กรุงเทพ หมอชิต2
18:50แม่สาย-กทม(ส)VIP 32674
บขส. อ.แม่สาย – กรุงเทพ หมอชิต2
17:15แม่สาย-กทม(ส)VIP 32727
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง – กรุงเทพ หมอชิต2
18:15แม่สาย-กทม(ส)VIP 32699
จุดจอดห้วยไคร้ – กรุงเทพ หมอชิต2
17:35แม่สาย-กทม(ส)VIP 32727
บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2
20:30ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) VIP 32617
จุดจอด อ.ฝาง – กรุงเทพ หมอชิต2
17:00ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) VIP 32743
จุดจอด บ้านท่าตอน – กรุงเทพ หมอชิต2
16:30 ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) VIP 32762
จุดจอด อ.เชียงดาว – กรุงเทพ หมอชิต2
19:00ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) VIP 32676
จุดจอดไชยปราการ – กรุงเทพ หมอชิต2
17:30ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) VIP 32743
บขส จ.น่าน – กรุงเทพ หมอชิต2
18:30น่าน-กทม(ส) ป.1508
จุดจอด อ.ร้องกวาง – กรุงเทพ หมอชิต2
20:00น่าน-กทม(ส)ป.1437
บขส จ.ยโสธร – กรุงเทพ หมอชิต2
20:20ปากแซง-กทม(ส)VIP 32594
จุดจอด อ.ป่าติ้ว – กรุงเทพ หมอชิต2
19:40ปากแซง-กทม(ส)VIP 32594
บขส จ.หนองคาย – กรุงเทพ หมอชิต2
19:30สังคม-กทม(ส)ป.1550
จุดจอด อ.ท่าบ่อ – กรุงเทพ หมอชิต2
18:30สังคม-กทม(ส) ป.1550
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ – กรุงเทพ หมอชิต2
18:00สังคม-กทม(ส)ป.1550
บขส จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ หมอชิต2
20:00น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) VIP 24680
จุดจอดนากลาง – กรุงเทพ หมอชิต2
20:30 น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) VIP 24680
จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา – กรุงเทพ หมอชิต2
18:30ปากแซง-กทม(ส) VIP 32594
จุดจอด อ.น้ำโสม – กรุงเทพ หมอชิต2
17:30น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) VIP 24680
จุดจอด อ.บ้านผือ – กรุงเทพ หมอชิต2
18:30น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) VIP 24680
จุดจอดบ้านกลางใหญ่ – กรุงเทพ หมอชิต2
18:00น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) VIP 24680
จุดจอด อ.หนองผือ – กรุงเทพ หมอชิต2
18:10ปากแซง-กทม(ส)VIP 32565
จุดจอด อ.เขมราฐ – กรุงเทพ หมอชิต2
17:40 ปากแซง-กทม(ส)VIP 32594
จุดจอดปากแซง – กรุงเทพ หมอชิต2
16:30ปากแซง-กทม(ส)VIP 32594
จุดจอดบ้านบก – กรุงเทพ หมอชิต2
16:50 ปากแซง-กทม(ส) VIP 32594

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว บุษราคัมทัวร์

บุษราคัมทัวร์
จุดจอด อ.นายูง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-150066
จุดจอด อ.บ้านผือ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-282155 , 065-5040151
จุดจอด อ.ร้องกวาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 065-5040155
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-451243 , 065-5040161
จุดจอด อ.แม่จัน จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 097-9202989
จุดจอดท่าบ่อ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-432223 , 065-5040160
จุดจอดนากลาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 061-6468702 , 095-6615646
จุดจอดนาวัง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-364199
จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 089-416-1789
จุดจอดบ้านดู่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 087-1775331
จุดจอดสุวรรณคูหา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-7299629
จุดจอดห้วยไคร้ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 053-763034 , 092-182263
จุดจอดเวียงสา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 054-781106 , 065-5040156
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 092-2424604 , 094-8250652
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 085-647-1411 , 094-6490378
ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-287149 , 065-5040152
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 054-741714,065-5040157
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-461305 , 065-5040159
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 065-5040150
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-249108 , 065-5040158
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-3580974 , 062-3107320
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-4729959 , 065-5040154
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.แม่สาย
โทร. 081-3580975 , 062-3107326
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35
โทร. 02-9364247 , 090-7793900
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A
โทร. 02-9363201, 02-5379007
สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม.
โทร. 02-531-0960

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ บุษราคัมทัวร์ และเดินทางผ่านจุดจอดรถ กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – บขส. ขอนแก่น, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น, กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) , กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส), กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) , กทม-หนองคาย-สังคม(ส) , กทม-ปากแซง(ส), กทม-น่าน(ส) , กทม-น่าน(ส), ทม-ปากแซง(ส), กทม-หนองคาย-สร้างคอม(ส) , กทม-หนองคาย-สังคม(ส), กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) , กทม-หนองคาย-สร้างคอม(ส) , กทม-ปากแซง(ส) , แม่สาย-กทม(ส), ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) , น่าน-กทม(ส) , น่าน-กทม(ส), ปากแซง-กทม(ส), สังคม-กทม(ส), สังคม-กทม(ส) , น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) , น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) , ปากแซง-กทม(ส) , ปากแซง-กทม(ส), ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถบุษราคัมทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส.ขอนแก่น

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านไผ่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.แม่สาย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.พาน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.แม่จัน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านดู่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแม่ฟ้าหลวง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดห้วยไคร้

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ฝาง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด บ้านท่าตอน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เชียงดาว

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดไชยปราการ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.นครราชสีมา

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโนนแดง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ประทาย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.นครสวรรค์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.น่าน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพุทไธสง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.พะเยา

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.แม่ใจ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ร้องกวาง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.แพร่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ยโสธร

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ป่าติ้ว

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เกษตรวิสัย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองคาย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ท่าบ่อ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สังคม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาคำไฮ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดดินจี่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดกระสู้

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาด่าน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อำนาจเจริญ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.น้ำโสม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สร้างคอม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านผือ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านกลางใหญ่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองผือ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เขมราฐ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดปากแซง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านบก

บขส. เชียงราย – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส. อ.แม่สาย – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดแม่ฟ้าหลวง – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดห้วยไคร้ – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ฝาง – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด บ้านท่าตอน – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.เชียงดาว – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดไชยปราการ – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.น่าน – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ร้องกวาง – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.ยโสธร – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ป่าติ้ว – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.หนองคาย – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ท่าบ่อ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดนากลาง – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.น้ำโสม – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.บ้านผือ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดบ้านกลางใหญ่ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.หนองผือ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.เขมราฐ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดปากแซง – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดบ้านบก – กรุงเทพ หมอชิต2

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บุษราคัมทัวร์ ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^