ทรัพย์ไพศาลทัวร์

รถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์
ภาพรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), บขส. ตรัง, ทุ่งยาว, ย่านตาขาว , ห้วยยอด , อ. ทุ่งสง, อ.ขนอม, กะปาง, อ.ตะโหมด, บขส. พัทลุง, ป่าบอน, คูหา, ท่าแพ, บขส. สตูล, ฉลุง, ละงู , ทุ่งหว้า, บ้านใน, สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ตรัง
16:40กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล ป.1634
19:00กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรังVIP 24986
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดทุ่งยาว
16:40กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูลป.1700
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดย่านตาขาว
16:40กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูลป.1648
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดห้วยยอด
16:40 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูลป.1634
19:00 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรังVIP 24986
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง
16:40กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล ป.1567
17:40กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูลป.1567
19:00กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรังVIP 24882
19:30กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูลVIP 24882
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ขนอม
20:10กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอมป.1551
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – กะปาง
16:40 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูลป.1634
19:00กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง VIP 24986
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด
17:40กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูลป.1659
19:30กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูลVIP 241025
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง
17:40กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูลป.1628
19:30กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูลVIP 32977
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าบอน
19:30กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูลVIP 241086
17:40กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูลป.1698
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คูหา
17:40กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูลป.1698
19:30กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูลVIP 241086
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าแพ
16:40กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูลป.1736
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สตูล
16:40กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูลป.1736
17:40กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูลป.1727
19:30กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูลป.11131
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ฉลุง
16:40กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูลป.1736
17:40กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูลป.1727
19:30กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล VIP 241131
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ละงู
16:40กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล ป.1700
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ทุ่งหว้า
16:40กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล ป.1700
17:00กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูลป.1700
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านใน
20:10กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอมป.1551
บขส. ตรัง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
17:00สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯป.1634
17:30สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯVIP 24986
บขส. พัทลุง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
16:00สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ ป.1628
16:30สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ VIP 24977
บขส. สตูล – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
14:30สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯป.1736
16:00สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯป.1727
16:30 สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯVIP 241131

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง
โทร. 089-7295443
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง
โทร. 087-0320055
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล
โทร. 087-0838811
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7720-0846
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36
โทร. 0-28946040-1
สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง) สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)
โทร. 0-7541-2419
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
โทร. 0-7552-8323

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ และเดินทางผ่านจุดจอดรถ กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล , กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง, กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล, กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล, กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม, กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง , กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล , กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล, สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ, สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ , สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ, ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถทรัพย์ไพศาลทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ตรัง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดทุ่งยาว

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดย่านตาขาว

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดห้วยยอด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ขนอม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – กะปาง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าบอน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คูหา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าแพ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สตูล

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ฉลุง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ละงู

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ทุ่งหว้า

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านใน

บขส. ตรัง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

บขส. พัทลุง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

บขส. สตูล – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^