ซันบัส Sunbus

รถทัวร์ซันบัส Sunbus
ภาพรถทัวร์ซันบัส Sunbus

ซันบัส Sunbus รถทัวรร่วม บขส. เดินรถทัวร์ไปยังจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, บขส. อ.ชุมแพ, ภูเขียว, แก้งคร้อ, ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส), บขส. ชัยภูมิ, ต.บ้านค่าย, อ.จตุรัส, บ้านแปรง, อ.ด่านขุนทด, บขส จ.เลย, เชียงคาน, ผานกเค้า, กรุงเทพ หมอชิต2,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ซันบัส Sunbus เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เพียงใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วรถทัวร์ซันบัส Sunbus เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 . บัตรเครดิต . แอปธนาคาร K+ . สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์

ทางแอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วรถทัวร์ซันบัส Sunbus เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี 2563

เวลาเที่ยวรถประเภทราคาตั๋วประมาณ
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ
08:00กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 24515
10:00กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 32386
12:00กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 32386
16:00กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 32386
20:00กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 24515
22:00กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่นVIP 24515
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดภูเขียว
08:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน VIP 24496
10:00กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย VIP 32372
12:00กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย VIP 32372
16:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ-ชุมแพ VIP 32372
20:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน VIP 24496
22:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24496
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแก้งคร้อ
08:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24456
10:00กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย VIP 32342
12:00กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย VIP 32342
16:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ-ชุมแพ VIP 32342
20:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน VIP 24456
22:00กรุงเทพฯ-เลย VIP 24456
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส)
08:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32285
10:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32285
12:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32285
16:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32285
18:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32285
20:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32285
22:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32285
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. ชัยภูมิ
08:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32305
10:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32305
12:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32305
16:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32305
18:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32305
20:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32305
22:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32305
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.บ้านค่าย
08:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32305
10:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32305
12:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32305
16:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32305
18:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32305
20:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32305
22:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32305
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.จตุรัส
08:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32273
10:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32273
12:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32273
16:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32273
18:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32273
20:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32273
22:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32273
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านแปรง
08:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32255
10:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32255
12:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32255
16:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32255
18:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32255
20:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32255
22:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32255
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ด่านขุนทด
08:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32237
10:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32237
12:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32237
16:00กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) VIP 32237
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.เลย
08:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน VIP 24655
10:00กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย VIP 32491
20:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน VIP 24655
22:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24655
กรุงเทพ หมอชิต 2 – เชียงคาน
08:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน VIP 24711
20:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน VIP 24711
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผานกเค้า
08:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน VIP 24633
10:00กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลยVIP 32431
20:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน VIP 24633
20:10กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคานVIP 24633
22:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24633
22:05กรุงเทพฯ-เลยVIP 24633
22:10กรุงเทพฯ-เลยVIP 24633
บขส. อ.ชุมแพ – กรุงเทพ หมอชิต2
08:00บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
09:00บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
10:00บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 32386
11:00บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 24515
21:00บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 24515
23:00บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2)VIP 24515
จุดจอดภูเขียว – กรุงเทพ หมอชิต2
08:30ชุมแพ-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ VIP 32372
09:30เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ VIP 32372
15:30เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ VIP 32372
21:30เลย-กรุงเทพฯVIP 24496
จุดจอดแก้งคร้อ – กรุงเทพ หมอชิต2
09:00ชุมแพ-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ VIP 32342
10:00เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ VIP 32342
16:00เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ VIP 32342
22:00เลย-กรุงเทพฯ VIP 24456
จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส) – กรุงเทพ หมอชิต2
08:35ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32285
10:35ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32285
11:35ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32285
13:35ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32285
17:35ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32285
23:35ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32285
บขส. ชัยภูมิ – กรุงเทพ หมอชิต2
08:00ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32305
10:00ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32305
11:00ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32305
13:00ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32305
17:00ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32305
23:00ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32305
จุดจอด ต.บ้านค่าย – กรุงเทพ หมอชิต2
08:15ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32305
10:15ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32305
11:15ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32305
13:15ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32305
17:15ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32305
23:15ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32305
จุดจอด อ.จตุรัส – กรุงเทพ หมอชิต2
08:50ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32273
10:50ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32273
11:50ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32273
13:50ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32273
17:50ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32273
23:50ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32273
จุดจอดบ้านแปรง – กรุงเทพ หมอชิต2
09:20ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32255
11:20ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32255
12:20ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32255
14:20ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32255
18:20ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32255
00:20ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32255
จุดจอด อ.ด่านขุนทด – กรุงเทพ หมอชิต2
02:30ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32237
09:30 ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32237
11:30ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32237
12:30ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32237
14:30ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32237
18:30ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32237
00:30ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) VIP 32237
บขส จ.เลย – กรุงเทพ หมอชิต2
07:00เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯVIP 32491
09:00เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ VIP 24655
19:00เลย-กรุงเทพฯVIP 24655
21:00เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ VIP 24655
เชียงคาน – กรุงเทพ หมอชิต2
08:00เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ VIP 24711
20:00 เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ VIP 24711
จุดจอดผานกเค้า – กรุงเทพ หมอชิต2
08:00เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯVIP 34431
10:00เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ VIP 24633
17:00ผานกเค้า-กรุงเทพฯVIP 24633
20:10เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯVIP 24633
22:00เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ VIP 24633
22:10 เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯVIP 24633

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ซันบัส Sunbus

ซันบัส
จุดจอดบ้านธาตุ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บ้านธาตุ
โทร. 042-854027
จุดจอดภูเขียว จุดขายตั๋วซันบัส ภูเขียว
โทร. 086-8703946
จุดจอดหนองหิน จุดขายตั๋วซันบัส หนองหิน
โทร. 042-852224 , 091-0798391
จุดจอดแก้งคร้อ จุดขายตั๋วซันบัส แก้งคร้อ
โทร. 080-0434306 , 044-882735
วังสะพุง จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส วังสะพุง
โทร. 042-841519 , 062-7455767
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บขส.ชัยภูมิ
โทร. 044-838008
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
โทร. 0-2936-3993 , 096-7017251
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส
โทร. 086-7586111 , 042-033188
เชียงคาน ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน
โทร. 044-822-134

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ ซันบัส Sunbus และเดินทางผ่านจุดจอดรถ กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น, กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน , กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย , กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ-ชุมแพ , กรุงเทพฯ-เลย, กรุงเทพฯ-เลย , กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) , กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย , กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย, กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน, บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2), ชุมแพ-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ , เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ , เลย-กรุงเทพฯ, เลย-กรุงเทพฯ , ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) , เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ, เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ , ผานกเค้า-กรุงเทพฯ, เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ, ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเน็ตทำรายการจองตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วก็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถซันบัส Sunbus ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 63

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดภูเขียว

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแก้งคร้อ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส)

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. ชัยภูมิ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.บ้านค่าย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.จตุรัส

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านแปรง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ด่านขุนทด

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.เลย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เชียงคาน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผานกเค้า

บขส. อ.ชุมแพ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดภูเขียว – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดแก้งคร้อ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส) – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส. ชัยภูมิ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด ต.บ้านค่าย – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.จตุรัส – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดบ้านแปรง – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ด่านขุนทด – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.เลย – กรุงเทพ หมอชิต2

เชียงคาน – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดผานกเค้า – กรุงเทพ หมอชิต2

จะเห็นได้ว่าตอนนี้การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ซันบัส Sunbus ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว การจ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก เข้ากับยุคไทยแลน 4.0 มาจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กัน จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกขึ้นแน่นอน ^^